Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Fraxinus ornus »

História popisu - Fraxinus ornus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 14.01.2010 20:47

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 26.09.2008 20:25

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Jasan zimnář

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Fraxinus florifera Scop.; Ornus europaea Pers.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Jaseň mannový

Fraxinus ornus