Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Erysimum marschallianum »

História popisu - Erysimum marschallianum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 02.06.2012 07:20

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1horčičník tuhý 1horčičník Marschallov

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Erysimum strictum 1Erysimum marschallianum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1P. Gaertn., B. Mey. et Scherb 1Andrz. ex M. Bieb.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Erysimum durum J. Presl et C. Presl; Erysimum denticulatum J. Presl et C. Presl; Erysimum hieraciifolium auct. non L.; Erysimum hieraciifolium subsp. denticulatum (J. Presl et C. Presl) Čelak.; Erysimum hieraciifolium subsp. strictum (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Rouy; Erysimum hieraciifolium L. subsp. durum (J. Presl et C. Presl); Erysimum marschallianum Andrz.; Erysimum virgatum Roth;  1Erysimum durum J. Presl et C. Presl Erysimum hieraciifolium auct. non L. Erysimum hieraciifolium subsp. durum (J. Presl et C. Presl) Čelak. Erysimum virgatum auct. non Roth

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Střední lodyžní listy čárkovitě kopinaté, vždy užší než 1 cm, hustě chlupaté.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.04.2012 12:56

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Šíří se hlavně podél želecnice. 1Šíří se hlavně podél železnice.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.04.2012 12:45

Český názov:

Old VersionNew Version
1trýzel jestřábníkolistý 1trýzel tvrdý

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Erysimum denticulatum J. Presl et C. Presl; Erysimum hieraciifolium auct. non L.; Erysimum hieraciifolium subsp. denticulatum (J. Presl et C. Presl) Čelak.; Erysimum hieraciifolium subsp. strictum (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Rouy;  1Erysimum durum J. Presl et C. Presl; Erysimum denticulatum J. Presl et C. Presl; Erysimum hieraciifolium auct. non L.; Erysimum hieraciifolium subsp. denticulatum (J. Presl et C. Presl) Čelak.; Erysimum hieraciifolium subsp. strictum (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Rouy; Erysimum hieraciifolium L. subsp. durum (J. Presl et C. Presl); Erysimum marschallianum Andrz.; Erysimum virgatum Roth;

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Okraje cest, křoviny, výslunné meze a náspy na písčité půdě.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Šíří se hlavně podél želecnice.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 22.09.2008 21:02

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Trýzel jestřábníkolistý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1P. Gaertn., B. Mey. et Scherb

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Erysimum denticulatum J. Presl et C. Presl; Erysimum hieraciifolium auct. non L.; Erysimum hieraciifolium subsp. denticulatum (J. Presl et C. Presl) Čelak.; Erysimum hieraciifolium subsp. strictum (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Rouy;


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Horčičník tuhý

Erysimum strictum