Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Epipactis pontica »

História popisu - Epipactis pontica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 20:47

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.10.2008 21:02

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kruštík pontický

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Taubenheim

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Epipactis helleborine subsp. pontica (Taubenheim) Sundermann

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kruštík pontský

Epipactis pontica