Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Echium russicum »

História popisu - Echium russicum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 30.10.2012 22:30

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Echium creticum Horv.; Echium italicum auct. non L.: S. G. Gmel.; Echium maculatum L.; Echium rubrum Jacq. non Forssk.;  1Echium creticum Horv.; Echium italicum auct. non L.: S. G. Gmel.; Echium maculatum L.; Echium rubrum Jacq. non Forssk.; Pontechium maculatum (L.) U.-R. Böhle et Hilger;

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné suché svahy, lesostepní stráně 1Výslunné suché svahy, lesostepní stráně a křoviny. V ČR pouze v pahorkatinách panonské oblasti jižní Moravy na několika lokalitách.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený, zriedkavý druh (ENr) zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh (C1) chráněno zákonem 1Na Slovensku ohrozený, zriedkavý druh (ENr), zakonom chranene. V ČR kriticky ohrožený druh (C1b), chráněno zákonem.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Prioritní evropsky významný druh NATURA 2000.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 30.10.2012 20:58

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Listy i lodyhy se štětinovitými chlupy, bradavky na bázi chlupů chybějí, květy v krátkých vijanech skládajících štíhlý hrozen, koruna krvavě červená, vzácně bílá, korunní trubka 2x delší než kalich, blizna hlavatá, listy čárkovitě kopinaté až úzce eliptické. Převzato Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Výslunné suché svahy, lesostepní stráně

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku ohrozený, zriedkavý druh (ENr) zakonom chranene V ČR kriticky ohrožený druh (C1) chráněno zákonem

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 21.09.2008 17:45

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hadinec červený

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1J. F. Gmel.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Echium creticum Horv.; Echium italicum auct. non L.: S. G. Gmel.; Echium maculatum L.; Echium rubrum Jacq. non Forssk.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 18


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Hadinec červený

Echium russicum