Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dianthus praecox subsp. praecox »

História popisu - Dianthus praecox subsp. praecox

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 08:02

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2008 14:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hvozdík

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Dianthus hungaricus auct. non Pers.; Dianthus plumarius subsp. praecox (Kit.) Domin; Dianthus tatrae Borbás;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Klinček včasný pravý

Dianthus praecox subsp. praecox