Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cotoneaster tomentosus »

História popisu - Cotoneaster tomentosus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 17.03.2014 20:30

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Cotoneaster integerrimus 1{8370}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 17.03.2014 20:30

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Mespilus tomentosa Aiton, nom. illeg.; Mespilus coccinea Waldst. et Kit.; Mespilus eriocarpa DC.;  1Mespilus tomentosa Aiton, nom. illeg.; Mespilus coccinea Waldst. et Kit.; Mespilus eriocarpa DC.; Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K. Koch; Gymnopyrenium tomentosum (Aiton) Dulac; Pyrus nebrodensis Guss.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Cotoneaster integerrimus

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na skalách a výslunných křovinatých stráních, zejména v horských a podhorských polohách na vápencovém podkladu.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1V ČR se tento druh nevyskytuje.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 12.11.2008 21:15

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Skalník plstnatý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Lindl.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Mespilus tomentosa Aiton, nom. illeg.; Mespilus coccinea Waldst. et Kit.; Mespilus eriocarpa DC.;


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Skalník plstnatý

Cotoneaster tomentosus