Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Latinské názvy

Zvoľte si usporiadanie:

V zozname sú zobrazené len položky, ktoré majú známe meno vo vybranom jazyku. Pre kompletný zoznam si zvoľte usporiadanie podľa latinského názvu.A   B   C   D   E   F   G   H   ch   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Z

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Tagetes erectaaksamietnica vzpriamenáaksamitník vzpřímený
Tagetes patulaaksamietnica rozložitáaksamitník rozkladitý
 Prehľad rastlín rodu Tagetes 
 
Tamarix gallicatamariška francúzskatamaryšek francouzský
Tamarix chinensistamariškatamaryšek čínský
Tamarix parvifloratamariškatamaryšek malokvětý
 Prehľad rastlín rodu Tamarix 
 
Tamus communis L.tamus obyčajnýtamus obecný
 
Tanacetum vulgarevratič obyčajnývratič obecný
 
Taraxacum acervatulumpúpavapampeliška zlatožlutá
Taraxacum alatumpúpavapampeliška křídlatá
Taraxacum amplumpúpavapampeliška vypouklá
Taraxacum atroxpúpavapampeliška úděsná
Taraxacum baeckiiformepúpavapampeliška přečasná
Taraxacum bessarabicumpúpava besarábskapampeliška besarabská
Taraxacum brandenburgicumpúpava brandenburgskápampeliška braniborská
Taraxacum clarumpúpavapampeliška pestrolistenná
Taraxacum copidophyllumpúpavapampeliška šavlovitá
Taraxacum crassumpúpavapampeliška tlustá
Taraxacum cristatumpúpava hrebienkatápampeliška hřebínkatá
Taraxacum danubiumpúpava podunajskápampeliška podunajská
Taraxacum diastematicumpúpavapampeliška mezernatá
Taraxacum ekmaniipúpavapampeliška salátová
Taraxacum erythrocarpumpúpava západoslovenskápampeliška rudoplodá
Taraxacum erythrospermumpúpava purpurovoplodápampeliška červenoplodá
Taraxacum exsertiformepúpavapampeliška vyčnívající
Taraxacum fasciatumpúpavapampeliška svazčitá
Taraxacum freticolapúpavapampeliška popletená
Taraxacum fulvumpúpava hnedožltápampeliška plavá
Taraxacum gelertiipúpavapampeliška Gelertova
Taraxacum hollandicumpúpavapampeliška nizozemská
Taraxacum jugiferumpúpavapampeliška rozevlátá
Taraxacum kok-saghyzpúpavapampeliška koksagyz
Taraxacum laticordatumpúpavapampeliška širolistá
Taraxacum limosumpúpava močiarnapampeliška mokřadní
Taraxacum linearisquameumpúpavapampeliška mnohoúborná
Taraxacum macranthoidespúpavapampeliška učesaná
Taraxacum melanostigmapúpavapampeliška černoblizná
Taraxacum nordstedtiipúpava-
Taraxacum oblongatumpúpavapampeliška podlouhlá
Taraxacum officinalepúpava lekárskapampeliška
Taraxacum parnassicumpúpava sliezskapampeliška slezská
Taraxacum piceatumpúpavapampeliška smolná
Taraxacum praestabilepúpavapampeliška pravidelná
Taraxacum proximumpúpava žltkastápampeliška spřízněná
Taraxacum prunicolorpúpava slivkovápampeliška švestková
Taraxacum pseudoretroflexumpúpavapampeliška zprohýbaná
Taraxacum sect. Alpestriapúpavapampeliška
Taraxacum sect. Alpinapúpavapampeliška
Taraxacum sect. Erythrospermapúpavapampeliška
Taraxacum sect. Palustriapúpavapampeliška
Taraxacum sect. Ruderaliapúpavapampeliška
Taraxacum serotinumpúpava neskorápampeliška pozdní
Taraxacum sertatumpúpavapampeliška věncová
Taraxacum urbicolapúpavapampeliška návesní
Taraxacum valenspúpavapampeliška nenápadná
Taraxacum violaceifronspúpavapampeliška fialková
 Prehľad rastlín rodu Taraxacum 
 
Taxus baccatatis obyčajnýtis červený
 
Teesdalia nudicaulistezdálka piesočnánahoprutka písečná
 
Telekia speciosatelekia ozdobnákolotočník ozdobný
 
Tephroseris aurantiacapopolavec oranžový-
Tephroseris capitatapopolavec hlavatýstarček hlavatý
Tephroseris crispapopolavec kučeravýstarček potoční
Tephroseris integrifoliapopolavec celistvolistýstarček celolistý
Tephroseris longifolia subsp. moravicapopolavec dlholistý moravskýstarček dlouholistý moravský
Tephroseris papposapopolavec sírovožltýstarček sírožlutý
 Prehľad rastlín rodu Tephroseris 
 
Tetragonolobus maritimuspaľadenec prímorskýledenec přímořský
Tetragonolobus purpureuspaľadenecledenec nachový
 Prehľad rastlín rodu Tetragonolobus 
 
Tetraphis pellucidajurajka priesvitnáčtyřzoubek průzračný
 
Teucrium botryshrdobarka strapcovitáožanka hroznatá
Teucrium capitatumhrdobarkaožanka
Teucrium fruticanshrdobarka krovitáožanka křovitá
Teucrium chamaedryshrdobarka obyčajnáožanka kalamandra
Teucrium montanumhrdobarka horskáožanka horská
Teucrium montanum subsp. jailaehrdobarka horská chlpatáožanka chlumní
Teucrium scordiumhrdobarka cesnakováožanka čpavá
Teucrium scorodoniahrdobarka páchnúcaožanka lesní
 Prehľad rastlín rodu Teucrium 
 
Thalictrum aquilegiifoliumžltuška orlíčkolistážluťucha orlíčkolistá
Thalictrum flavumžltuška žltážluťucha žlutá
Thalictrum foetidumžltuška smradľavážluťucha smrdutá
Thalictrum lucidumžltuška lesklážluťucha lesklá
Thalictrum minusžltuška menšiažluťucha menší
Thalictrum minus subsp. collinumžltuška menšia skalnážluťucha menší nicí
Thalictrum simplexžltuška jednoduchážluťucha jednoduchá
 Prehľad rastlín rodu Thalictrum 
 
Thesium alpinumľanolistník alpínskylněnka alpská
Thesium bavarumľanolistník bavorskýlněnka bavorská
Thesium dollineriľanolistník Dollinerovlněnka Dollinerova
Thesium ebracteatumľanolistník bezlistencovýlněnka bezlistenná
Thesium linophyllonľanolistník prostrednýlněnka lnolistá
Thesium ramosumľanolistník roľnýlněnka rolní
 Prehľad rastlín rodu Thesium 
 
Thlaspi alliaceumpeniažtek cesnakovýpenízek česnekový
Thlaspi arvensepeniažtek roľnýpenízek rolní
Thlaspi caerulescenspeniažtek modrastýpenízek modravý
Thlaspi caerulescens subsp. tatrensepeniažtek modrastý tatranský-
Thlaspi jankaepeniažtek slovenskýpenízek slovenský
Thlaspi montanumpeniažtek horskýpenízek horský
Thlaspi ochroleucumpeniažtek-
Thlaspi perfoliatumpeniažtek prerastenolistýpenízek prorostlý
Thlaspi rotundifoliumpeniažtekpenízek okrouhlolistý
 Prehľad rastlín rodu Thlaspi 
 
Thuidium abietinumtujovička jedľovázpeřenka jedlová
Thuidium tamariscinumtujovička tamariškovázpeřenka tamaryšková
 Prehľad rastlín rodu Thuidium 
 
Thuja occidentalistuja západnázerav západní
 
Thymelaea passerinavrabcovník obyčajnývrabečnice roční
 
Thymus alpestrisdúška alpskámateřídouška alpinská
Thymus froelichianusdúška Frölichovamateřídouška vejčitá kraňská
Thymus glabrescensdúška holámateřídouška olysalá
Thymus pannonicusdúška panónskamateřídouška panonská
Thymus praecoxdúška včasnámateřídouška časná
Thymus praecox subsp. britannicusdúška včasná britskámateřídouška časná arktická
Thymus praecox subsp. polytrichusdúška včasnámateřídouška časná
Thymus pulegioidesdúška vajcovitámateřídouška vejčitá
Thymus pulcherrimusdúška ozdobnámateřídouška ozdobná
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticusdúška ozdobná karpatskámateřídouška ozdobná sudetská
Thymus serpyllumdúška materinamateřídouška úzkolistá
Thymus sp.dúškamateřídouška
 Prehľad rastlín rodu Thymus 
 
Tilia cordatalipa malolistálípa srdčitá
Tilia platyphylloslipa veľkolistálípa velkolistá
Tilia tomentosalipa striebristálípa stříbrná
Tilia x vulgarislipa obyčajnálípa obecná
 Prehľad rastlín rodu Tilia 
 
Tillaea aquaticatilovka vodnámasnice vodní
 
Tithymalus amygdaloidesmliečnik mandľolistýpryšec mandloňovitý
Tithymalus angulatusmliečnik hranatýpryšec hranatý
Tithymalus cyparissiasmliečnik chvojkovýpryšec chvojka
Tithymalus dulcismliečnik sladkýpryšec sladký
Tithymalus epithymoidesmliečnik mnohofarebnýpryšec mnohobarvý
Tithymalus esulamliečnik obyčajnýpryšec obecný
Tithymalus esula subsp. ripariusmliečnik obyčajný pobrežný-
Tithymalus exiguusmliečnik drobnýpryšec drobný
Tithymalus falcatusmliečnik kosákovitýpryšec srpovitý
Tithymalus glareosusmliečnik sutinovýpryšec
Tithymalus glareosus subsp. pannonicusmliečnik sutinový panónskypryšec suťový panonský
Tithymalus helioscopiamliečnik kolovratcovýpryšec kolovratec
Tithymalus lathyrismliečnik preháňavýpryšec skočcový
Tithymalus lucidusmliečnik lesklýpryšec lesklý
Tithymalus myrsinitesmliečnikpryšec myrtovitý
Tithymalus palustrismliečnik močiarnypryšec bahenní
Tithymalus peplusmliečnik okrúhlolistýpryšec okrouhlý
Tithymalus platyphyllosmliečnik širokolistýpryšec plocholistý
Tithymalus salicifoliusmliečnik vŕbolistýpryšec vrbolistý
Tithymalus seguierianus subsp. minormliečnik Seguierov menšípryšec sivý menší
Tithymalus sojakiimliečnik Sojákovpryšec Sojákův
Tithymalus sp.mliečnikpryšec
Tithymalus strictusmliečnik tuhýpryšec tuhý
Tithymalus tommasinianusmliečnik prútnatýpryšec prutnatý
Tithymalus villosusmliečnik huňatýpryšec kosmatý
 Prehľad rastlín rodu Tithymalus 
 
Tofieldia calyculatakosatka kalíškatákohátka kalíškatá
Tofieldia pusillakosatka nízka-
 Prehľad rastlín rodu Tofieldia 
 
Tordylium apulumzápaličkazapalička
Tordylium maximumzápalička väčšiazapalička největší
 Prehľad rastlín rodu Tordylium 
 
Torilis arvensistorica roľnátořice rolní
Torilis japonicatorica japonskátořice japonská
 Prehľad rastlín rodu Torilis 
 
Tortella tortuosazávitovka skrútenávijozub zkroucený
 
Tortula muralisskrútenec múrovýkroucenec zední
Tortula virescensskrútenec zelenkastýrourkatec poduškovitý
 Prehľad rastlín rodu Tortula 
 
Tozzia carpathicavrchovka alpínskahornice karpatská
 
Tradescantia x andersonianatradeskancia záhradnápoděnka virginská
 
Tragopogon crocifolius subsp. nebrodensiskozobradakozí brada
Tragopogon dubiuskozobrada kyjačikovitákozí brada pochybná
Tragopogon orientaliskozobrada východnákozí brada východní
Tragopogon porrifoliuskozobradakozí brada pórolistá
Tragopogon pratensiskozobrada lúčnakozí brada
Tragopogon ruberkozobrada červená-
 Prehľad rastlín rodu Tragopogon 
 
Tragus racemosusostropleva strapcovitábodloplev hroznatý
 
Trapa natanskotvica plávajúcakotvice plovoucí
 
Traunsteinera globosapavstavač hlavatýhlavinka horská
 
Trentepohlia aureatrentepóliatrentepólia
Trentepohlia sp.trentepólia-
Trentepohlia umbrinatrentepólia-
 Prehľad rastlín rodu Trentepohlia 
 
Tribulus terrestriskotvičník zemnýkotvičník zemní
 
Trientalis europaeasedmokvietok európskysedmikvítek evropský
 
Trifolium alpestreďatelina alpskájetel alpínský
Trifolium angulatumďatelina hranatájetel hranatý
Trifolium arvenseďatelina roľnájetel rolní
Trifolium aureumďatelina zlatožltájetel zlatý
Trifolium badiumďatelina hnedájetel hnědý
Trifolium bonanniiďatelina Bonannovajetel jahodnatý opomíjený
Trifolium campestreďatelina poľnájetel ladní
Trifolium dubiumďatelina pochybnájetel pochybný
Trifolium flexuosumďatelina ohnutájetel prostřední
Trifolium fragiferumďatelina jahodovitájetel jahodnatý
Trifolium hybridumďatelina hybridnájetel zvrhlý
Trifolium incarnatumďatelina purpurovájetel inkarnát
Trifolium mediumďatelina prostrednájetel prostřední
Trifolium montanumďatelina horskájetel horský
Trifolium ochroleuconďatelina bledožltájetel bledožlutý
Trifolium pallescensďatelinajetel
Trifolium pannonicumďatelina panónskajetel panonský
Trifolium patensďatelina otvorenájetel otevřený
Trifolium pratenseďatelina lúčnajetel luční
Trifolium pratense subsp. nivaleďatelinajetel luční nivální
Trifolium purpureumďatelinajetel purpurový
Trifolium repensďatelina plazivájetel plazivý
Trifolium rubensďatelina červenastájetel červenavý
Trifolium sarosienseďatelina šarišskájetel
Trifolium sp.ďatelinajetel
Trifolium spadiceumďatelina gaštanovohnedájetel kaštanový
Trifolium stellatumďatelina hviezdovitájetel hvězdovitý
Trifolium striatumďatelina pruhovanájetel žíhaný
Trifolium strictumďatelina tuhájetel
Trifolium tomentosumďatelinajetel plstnatý
Trifolium uniflorumďatelinajetel jednokvětý
Trifolium vesiculosumďatelinajetel
 Prehľad rastlín rodu Trifolium 
 
Triglochin maritimabarička prímorskábařička přímořská
Triglochin palustrebarička močiarnabařička bahenní
 Prehľad rastlín rodu Triglochin 
 
Trichophorum alpinumpáperec alpínskysuchopýrek alpský
Trichophorum cespitosumpáperec trsnatýsuchopýrek trsnatý
Trichophorum pumilumpáperec nízkysuchopýrek maličký
 Prehľad rastlín rodu Trichophorum 
 
Trinia glaucabezobalka sivábezobalka sivá
Trinia kitaibeliibezobalka Kitaibelovabezobalka ukrajinská
 Prehľad rastlín rodu Trinia 
 
Tripleurospermum perforatumparumanček nevoňavýheřmánkovec nevonný
 
Tripodion tetraphyllum -
 
Tripolium pannonicumastrička panónskahvězdnice slanistá panonská
 
Triticum aestivumpšenica siatapšenice setá
 
Trollius altissimusžltohlav najvyššíupolín nejvyšší
 
Trommsdorffia maculataprasatnica škvrnitáprasetník plamatý
Trommsdorffia unifloraprasatnica jednoúborováprasetník jednoúborný
 Prehľad rastlín rodu Trommsdorffia 
 
Tropaeolum majuskapucínka väčšialichořeřišnice větší
 
Tulipa bifloratulipantulipán
Tulipa dasystemontulipántulipán
Tulipa heterophyllatulipánik-
Tulipa kolpakowskianatulipántulipán
Tulipa orphanideatulipántulipán Doerflerův
Tulipa regeliitulipántulipán
Tulipa saxatilistulipán skalnýtulipán skalní
Tulipa sylvestristulipán lesný-
Tulipa tetraphyllatulipántulipán
 Prehľad rastlín rodu Tulipa 
 
Tussilago farfarapodbeľ liečivýpodběl lékařský
 
Typha angustifoliapálka úzkolistáorobinec úzkolistý
Typha latifoliapálka širokolistáorobinec širokolistý
Typha laxmanniipálka Laxmannovaorobinec sítinovitý
Typha shuttleworthiipálka striebristosiváorobinec stříbrošedý
 Prehľad rastlín rodu Typha