Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Slovenské názvy

Zvoľte si usporiadanie:

V zozname sú zobrazené len položky, ktoré majú známe meno vo vybranom jazyku. Pre kompletný zoznam si zvoľte usporiadanie podľa latinského názvu.á   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   š   t   u   v   y   z   ž

Slovenský názov Latinský názov Český názov
pabodliak alpínskySaussurea alpinachrpovník alpský
pabodliak nízkySaussurea pygmaeachrpovník nízký
 Prehľad rastlín rodu pabodliak 
 
pagaštan konskýAesculus hippocastanumjírovec maďal
pagaštan pleťovýAesculus x carneajírovec pleťový
 Prehľad rastlín rodu pagaštan 
 
pahorec brvitýGentianopsis ciliatahořec brvitý
 
pajahoda indickáDuchesnea indicajahodka indická
 
pajaseň žliazkatýAilanthus altissimapajasan žláznatý
 
pajazmín nevoňavýPhiladelphus inodorusPustoryl nevonný
pajazmín vencovýPhiladelphus coronariuspustoryl věncový
 Prehľad rastlín rodu pajazmín 
 
pakolenec červenýSpergularia rubrakuřinka červená
pakolenec ježinosemennýSpergularia echinospermakuřinka ostnosemenná
pakolenec obrúbenýSpergularia mediakuřinka obroubená
pakolenec slanomilnýSpergularia salinakuřinka solná
 Prehľad rastlín rodu pakolenec 
 
pakostGeranium ibericumkakost gruzínský
pakostGeranium sp.kakost
pakost českýGeranium bohemicumkakost český
pakost hnedočervenýGeranium phaeumkakost hnědočervený
pakost holubíGeranium columbinumkakost holubičí
pakost krvavýGeranium sanguineumkakost krvavý
pakost lesklýGeranium lucidumkakost lesklý
pakost lesnýGeranium sylvaticumkakost lesní
pakost lúčnyGeranium pratensekakost luční
pakost mäkkýGeranium mollekakost měkký
pakost močiarnyGeranium palustrekakost bahenní
pakost nízkyGeranium pusillumkakost maličký
pakost okrúhlolistýGeranium rotundifoliumkakost okrouhlolistý
pakost purpurovýGeranium purpureumkakost purpurový
pakost pyrenejskýGeranium pyrenaicumkakost pyrenejský
pakost rozčapenýGeranium divaricatumkakost rozkladitý
pakost sibírskyGeranium sibiricumkakost sibiřský
pakost smradľavýGeranium robertianumkakost smrdutý
pakost strihanýGeranium dissectumkakost dlanitosečný
 Prehľad rastlín rodu pakost 
 
pakrálik alpínskyLeucanthemopsis alpinakopretinka alpská
pakrálik alpínsky tatranskýLeucanthemopsis alpina subsp. tatraekopretinka alpská tatranská
 Prehľad rastlín rodu pakrálik 
 
paľadenecTetragonolobus purpureusledenec nachový
paľadenec prímorskýTetragonolobus maritimusledenec přímořský
 Prehľad rastlín rodu paľadenec 
 
pálčivka žilkatáCnidium dubiumjarva žilnatá
 
palina bielaArtemisia albapelyněk bílý
palina dračiaArtemisia dracunculuspelyněk estragon
palina metlovitáArtemisia scopariapelyněk metlatý
palina obyčajnáArtemisia vulgarispelyněk černobýl
palina PančičovaArtemisia panciciipelyněk Pančičův
palina poľnáArtemisia campestrispelyněk ladní
palina poľná lednickáArtemisia campestris subsp. lednicensispelyněk ladní hedvábný
palina pontickáArtemisia ponticapelyněk pontický
palina praváArtemisia absinthiumpelyněk pravý
palina rakúskaArtemisia austriacapelyněk rakouský
palina skalnáArtemisia erianthapelyněk skalní
palina slanomilná rozložitáArtemisia santonicum subsp. patenspelyněk slanomilný rozkladitý
 Prehľad rastlín rodu palina 
 
paliurus tŕnitýPaliurus spina-christitrnovec Kristův
 
pálka LaxmannovaTypha laxmanniiorobinec sítinovitý
pálka striebristosiváTypha shuttleworthiiorobinec stříbrošedý
pálka širokolistáTypha latifoliaorobinec širokolistý
pálka úzkolistáTypha angustifoliaorobinec úzkolistý
 Prehľad rastlín rodu pálka 
 
pamajorán obyčajnýOriganum vulgaredobromysl obecná
 
panevädzaCalcitrapa stellarischrpa sikavice
panevädza krétskaCentaurea idaeachrpa
panevädza letnáCalcitrapa solstitialischrpa žlutá
 Prehľad rastlín rodu panevädza 
 
páperec alpínskyTrichophorum alpinumsuchopýrek alpský
páperec nízkyTrichophorum pumilumsuchopýrek maličký
páperec trsnatýTrichophorum cespitosumsuchopýrek trsnatý
 Prehľad rastlín rodu páperec 
 
páperník pošvatýEriophorum vaginatumsuchopýr pochvatý
páperník ScheuchzerovEriophorum scheuchzerisuchopýr výběžkatý
páperník širokolistýEriophorum latifoliumsuchopýr širolistý
páperník úzkolistýEriophorum angustifoliumsuchopýr úzkolistý
 Prehľad rastlín rodu páperník 
 
paplesnivček žltobielyGnaphalium luteoalbumprotěž žlutobílá
 
papraďDryopteris expansakapraď podobná
papraď hrebenatáDryopteris cristatakapraď hřebenitá
papraď ostnatáDryopteris carthusianakapraď osténkatá
papraď rozloženáDryopteris dilatata-
papraď samčiaDryopteris filix-maskapraď samec
 Prehľad rastlín rodu papraď 
 
papradka samičiaAthyrium filix-feminapapratka samičí
 
papraďovec BraunovPolystichum brauniikapradina Braunova
papraďovec kopijovitýPolystichum lonchitiskapradina hrálovitá
papraďovec laločnatýPolystichum aculeatumkapradina laločnatá
 Prehľad rastlín rodu papraďovec 
 
papraďovkaPlagiochila porelloideskapraďovka podhořankovitá
papraďovka slezinníkovitáPlagiochila asplenioideskapraďovka sleziníkovitá
 Prehľad rastlín rodu papraďovka 
 
papulienka roľnáMisopates orontiumšklebivec přímý
 
papuľkaAntirrhinum siculum-
papuľkaAntirrhinum majus subsp. tortuosum-
papuľka väčšiaAntirrhinum majushledík větší
 Prehľad rastlín rodu papuľka 
 
papyštek menšíMicrorrhinum minushledíček menší
 
paradisia ľaliováParadisea liliastrum-
 
parumanček nevoňavýTripleurospermum perforatumheřmánkovec nevonný
 
paštrnák siatyPastinaca sativapastinák setý
 
paulovnia plstnatáPaulownia tomentosapavlovnie plstnatá
 
pavinecJasione orbiculatapávinec
pavinec horskýJasione montanapavinec horský
 Prehľad rastlín rodu pavinec 
 
pavinič päťlistýParthenocissus quinquefolialoubinec pětilistý
 
pavstavač hlavatýTraunsteinera globosahlavinka horská
 
pavucinovec plazivýAmblystegium serpensrokýtek obecný
 
päťprstnicaGymnadenia sp.pětiprstka
päťprstnicaGymnadenia frivaldiipětiprstka
päťprstnica hustokvetáGymnadenia densiflorapětiprstka hustokvětá
päťprstnica obyčajnáGymnadenia conopseapětiprstka žežulník
päťprstnica voňaváGymnadenia odoratissimapětiprstka vonná
 Prehľad rastlín rodu päťprstnica 
 
pečeňovník sedmohradskýHepatica transsilvanicajaterník sedmihradský
pečeňovník trojlaločnýHepatica nobilisjaterník podléška
 Prehľad rastlín rodu pečeňovník 
 
peniažtekThlaspi rotundifoliumpenízek okrouhlolistý
peniažtekThlaspi ochroleucum-
peniažtek cesnakovýThlaspi alliaceumpenízek česnekový
peniažtek horskýThlaspi montanumpenízek horský
peniažtek modrastýThlaspi caerulescenspenízek modravý
peniažtek modrastý tatranskýThlaspi caerulescens subsp. tatrense-
peniažtek prerastenolistýThlaspi perfoliatumpenízek prorostlý
peniažtek roľnýThlaspi arvensepenízek rolní
peniažtek slovenskýThlaspi jankaepenízek slovenský
 Prehľad rastlín rodu peniažtek 
 
peračina dúbravováGymnocarpium dryopterisbukovník kapraďovitý
peračina RobertovaGymnocarpium robertianumbukovník vápencový
 Prehľad rastlín rodu peračina 
 
peračinovec horskýLastrea limbospermapérnatec horský
 
pérohlávokPterocephalus lasiospermusperohlávek
 
perovec hrebeňovitýPtilium crista-castrensispérovec hřebenitý
 
perovník pštrosíMatteuccia struthiopterispérovník pštrosí
 
pertusáriaPertusaria sp.děratka
 
perutníkPterygoneurum subsessilelupenitka přisedlá
perutník močiarnyHottonia palustrisžebratka bahenní
perutník vajcovitýPterygoneurum ovatumlupenitka drobná
 Prehľad rastlín rodu perutník 
 
pestrec mariánskySilybum marianumostropestřec mariánský
 
petúnka hybridnáPetunia x atkinsianapetúnie zahradní
 
piesočnica brvitáArenaria tenellapísečnice útlá
piesočnica dúškolistáArenaria serpyllifoliapísečnice douškolistá
piesočnica štíhlaArenaria leptocladospísečnice tenkovětvá
piesočnica veľkokvetáArenaria grandiflorapísečnice velkokvětá
 Prehľad rastlín rodu piesočnica 
 
pichliačCirsium ligularepcháč
pichliačCirsium x fissibracteatum-
pichliačCirsium x tataricumpcháč tatarský
pichliačCirsium spinosissimum-
pichliač bezbyľovýCirsium acaulepcháč bezlodyžný
pichliač bielohlavýCirsium eriophorumpcháč bělohlavý
pichliač hybridnýCirsium x hybridumpcháč zvrhlý
pichliač lepkavýCirsium erisithalespcháč lepkavý
pichliač močiarnyCirsium palustrepcháč bahenní
pichliač obyčajnýCirsium vulgarepcháč obecný
pichliač panónskyCirsium pannonicumpcháč panonský
pichliač potočnýCirsium rivularepcháč potoční
pichliač roľnýCirsium arvensepcháč oset
pichliač rôznolistýCirsium heterophyllumpcháč různolistý
pichliač sivýCirsium canumpcháč šedý
pichliač tuhýCirsium x rigenspcháč tuhý
pichliač úzkolistýCirsium brachycephalumpcháč žlutoostenný
pichliač WaldsteinovCirsium waldsteiniipcháč poloninský
pichliač zelinovýCirsium oleraceumpcháč zelinný
 Prehľad rastlín rodu pichliač 
 
pistáciaPistacia terebinthusřečík
pistácia mastixováPistacia lentiscusřečík lentišek
 Prehľad rastlín rodu pistácia 
 
pivonka červenáPaeonia mascula subsp. mascula-
 
pižmovka mošusováAdoxa moschatellinapižmovka mošusová
 
plamienokClematis flammulaplamének palčivý
plamienok alpínskyClematis alpinaplamének alpský
plamienok celistvolistýClematis integrifoliaplamének celolistý
plamienok plotnýClematis vitalbaplamének plotní
plamienok priamyClematis rectaplamének přímý
 Prehľad rastlín rodu plamienok 
 
platan javorolistýPlatanus hispanicaplatan javorolistý
 
plavúň obyčajnýLycopodium clavatumplavuň vidlačka
plavúň pučivýLycopodium annotinumplavuň pučivá
 Prehľad rastlín rodu plavúň 
 
plavúnec zaplavovanýLycopodiella inundataplavuňka zaplavovaná
 
plavúnikDiphasiastrum tristachyumplavuník cypřiškovitý
plavúnikDiphasiastrum zeilleriplavuník Zeillerův
plavúnikDiphasiastrum oellgaardiiplavuník Øellgaardův
plavúnik alpínskyDiphasiastrum alpinumplavuník alpínský
plavúnik IsslerovDiphasiastrum issleriplavuník Isslerův
plavúnik sploštenýDiphasiastrum complanatumplavuník zploštělý
 Prehľad rastlín rodu plavúnik 
 
plavúnka brvitáSelaginella selaginoidesvraneček brvitý
 
plesnivčekGnaphalium hoppeanum-
plesnivček lesnýOmalotheca sylvaticaprotěž lesní
plesnivček nízkyOmalotheca supinaprotěž nízká
plesnivček nórskyOmalotheca norvegicaprotěž norská
 Prehľad rastlín rodu plesnivček 
 
plesnivec alpínskyLeontopodium alpinumplesnivec alpský
 
plesňuľka perlovitáAnaphalis margaritaceaplesnivka perlová
 
plešivec alpínskyAntennaria alpina-
plešivec dvojdomýAntennaria dioicakociánek dvoudomý
plešivec karpatský pravýAntennaria carpatica subsp. carpaticakociánek karpatský pravý
 Prehľad rastlín rodu plešivec 
 
plevnatecDanthonia x breviaristatatrojzubec krátkoosinatý
plevnatec alpínskyDanthonia alpinatrojzubec lesostepní
plevnatec položenýDanthonia decumbenstrojzubec poléhavý
 Prehľad rastlín rodu plevnatec 
 
ploník borievkovýPolytrichum juniperinumploník jalovcový
ploník chĺpkatýPolytrichum piliferumploník chluponosný
ploník obyčajnýPolytrichum communeploník obecný
ploník stenčenýPolytrichum formosumploník ztenčený
 Prehľad rastlín rodu ploník 
 
plošticosemä leskléCorispermum nitidumvelbloudník lesklý
plošticosemä MarschallovoCorispermum marschalliivelbloudník
plošticosemä tenkokrídleCorispermum leptopterumvelbloudník tenkokřídlý
 Prehľad rastlín rodu plošticosemä 
 
ploštičník európskyCimicifuga europaeaploštičník evropský
 
plsťovka vzpriamenáBombycilaena erectaprotěžka vzpřímená
 
pľúcnikPulmonaria rubraplicník
pľúcnikPulmonaria sp.plicník
pľúcnik lekárskyPulmonaria officinalisplicník lékařský
pľúcnik mäkkýPulmonaria mollisplicník měkký
pľúcnik MurínovPulmonaria muriniplicník Murínův
pľúcnik tmavýPulmonaria obscuraplicník tmavý
pľúcnik úzkolistýPulmonaria angustifoliaplicník úzkolistý
 Prehľad rastlín rodu pľúcnik 
 
pľuzgiernik horskýCystopteris montanapuchýřník
pľuzgiernik krehkýCystopteris fragilispuchýřník křehký
pľuzgiernik sudetskýCystopteris sudetica-
 Prehľad rastlín rodu pľuzgiernik 
 
podbeľ liečivýTussilago farfarapodběl lékařský
 
podbelica alpínskaHomogyne alpinapodbělice alpská
 
podenka obyčajnáCommelina communiskřížatka obecná
 
podkovka dvojkvetáHippocrepis biflora-
podkovka chochlatáHippocrepis comosapodkovka chocholatá
podkovka ľúbaHippocrepis emeruspodkovka křovitá
 Prehľad rastlín rodu podkovka 
 
podslnečník TheofrastovAbutilon theophrastimračňák Theophrastův
 
pohánka jedláFagopyrum esculentumpohanka obecná
 
pohánkovec českýFallopia x bohemicakřídlatka česká
pohánkovec čínskyFallopia aubertiiopletka čínská
pohánkovec japonskýFallopia japonicakřídlatka japonská
pohánkovec kroviskovýFallopia dumetorumopletka křovištní
pohánkovec ovíjavýFallopia convolvulusopletka obecná
 Prehľad rastlín rodu pohánkovec 
 
pochybok bielyAndrosace lacteapochybek mléčný
pochybok dlhostopkatýAndrosace elongatapochybek prodloužený
pochybok huňatýAndrosace villosapochybek huňatý
pochybok najväčšíAndrosace maximapochybek největší
pochybok nízkyAndrosace chamaejasmepochybek nízký
pochybok severnýAndrosace septentrionalispochybek severní
pochybok tupolistýAndrosace obtusifoliapochybek tupolistý
 Prehľad rastlín rodu pochybok 
 
pokrut jesennýSpiranthes spiralisšvihlík krutiklas
 
poniklecpulsatilla alpina subsp. austroalpina-
poniklecPulsatilla sp.koniklec
poniklec alpínskyPulsatilla alpina subsp. apiifolia-
poniklec bielyPulsatilla scherfeliikoniklec alpinský bílý
poniklec HackelovPulsatilla x hackeliikoniklec Hackelův
poniklec HolubyhoPulsatilla x holubyanakoniklec
poniklec jarnýPulsatilla vernaliskoniklec jarní
poniklec lúčny českýPulsatilla pratensis subsp. bohemicakoniklec luční český
poniklec lúčny maďarskýPulsatilla pratensis subsp. hungaricakoniklec luční maďarský
poniklec maďarskýPulsatilla x magyaricakoniklec maďarský
poniklec obyčajnýPulsatilla vulgariskoniklec německý
poniklec otvorenýPulsatilla patenskoniklec otevřený
poniklec pomiešanýPulsatilla x mixtakoniklec
poniklec prostrednýPulsatilla subslavicakoniklec prostřední
poniklec slovenskýPulsatilla slavicakoniklec slovenský
poniklec ValentovPulsatilla x valentianakoniklec
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandiskoniklec velkokvětý
poniklec ZimmermannovPulsatilla zimmermanniikoniklec jižní
 Prehľad rastlín rodu poniklec 
 
popolavec celistvolistýTephroseris integrifoliastarček celolistý
popolavec dlholistý moravskýTephroseris longifolia subsp. moravicastarček dlouholistý moravský
popolavec hlavatýTephroseris capitatastarček hlavatý
popolavec kučeravýTephroseris crispastarček potoční
popolavec oranžovýTephroseris aurantiaca-
popolavec sírovožltýTephroseris papposastarček sírožlutý
 Prehľad rastlín rodu popolavec 
 
porastnicaMarchantia polymorphaporostnice mnohotvárná
porastnicaMarchantia polymorpha subsp. polymorphaporostnice mnohotvárná pravá
porastnicaMarchantia polymorpha subsp. ruderalisporostnice mnohotvárná ruderální
 Prehľad rastlín rodu porastnica 
 
porastník SchreberovPleurozium schreberitravník Schreberův
 
portulaka veľkokvetáPortulaca grandiflorašrucha velkokvětá
portulaka zeleninováPortulaca oleraceašrucha zelná
 Prehľad rastlín rodu portulaka 
 
posed bielyBryonia albaposed bílý
posed dvojdomýBryonia dioicaposed dvoudomý
 Prehľad rastlín rodu posed 
 
pošvatecFissidens limbatuskrondlovka lemovaná
pošvatecFissidens taxifoliuskrondlovka tisolistá
 Prehľad rastlín rodu pošvatec 
 
potočnicaNasturtium microphyllumpotočnice drobnolistá
potočnica lekárskaNasturtium officinalepotočnice lékařská
 Prehľad rastlín rodu potočnica 
 
potočník širokolistýSium latifoliumsevlák potoční
 
povojaCalystegia hederaceaopletník břečťanovitý
povoja peknáCalystegia pulchraopletník sličný
povoja plotnáCalystegia sepiumopletník plotní
 Prehľad rastlín rodu povoja 
 
povojník purpurovýPharbitis purpureapovijnice nachová
 
požlt farbiarskyCarthamus tinctoriussvětlice barvířská
požlt vlnatýCarthamus lanatussvětlice vlnatá
 Prehľad rastlín rodu požlt 
 
prameňovka obyčajnáFontinalis antipyretica-
 
prasatnica jednoúborováTrommsdorffia unifloraprasetník jednoúborný
prasatnica škvrnitáTrommsdorffia maculataprasetník plamatý
 Prehľad rastlín rodu prasatnica 
 
prasatník krátkokoreňovýHypochaeris radicataprasetník kořenatý
 
praslička lesnáEquisetum sylvaticumpřeslička lesní
praslička močiarnaEquisetum palustrepřeslička bahenní
praslička najväčšiaEquisetum telmateiapřeslička největší
praslička riečnaEquisetum fluviatilepřeslička poříční
praslička roľnáEquisetum arvensepřeslička rolní
 Prehľad rastlín rodu praslička 
 
prasličkovka konáristáHippochaete ramosissimapřeslička větevnatá
prasličkovka zimnáHippochaete hyemalispřeslička zimní
 Prehľad rastlín rodu prasličkovka 
 
prasličovka pestráHippochaete variegatapřeslička různobarvá
 
prerastlíkBupleurum baldense subsp. gussoneiprorostlík osinatý Gussonův
prerastlík dlholistýBupleurum longifoliumprorostlík dlouholistý
prerastlík dlholistý fialovýBupleurum longifolium subsp. vapincenseprorostlík dlouholistý fialový
prerastlík iskerníkovitýBupleurum ranunculoidesprorostlík pryskyřníkovitý
prerastlík kosákovitýBupleurum falcatumprorostlík srpovitý
prerastlík kosákovitý širokolistýBupleurum falcatum subsp. dilatatumprorostlík srpovitý širolistý
prerastlík najtenšíBupleurum tenuissimumprorostlík nejtenčí
prerastlík okrúhlolistýBupleurum rotundifoliumprorostlík okrouhlolistý
 Prehľad rastlín rodu prerastlík 
 
pŕhľavaUrtica sp.kopřiva
pŕhľava dvojdomáUrtica dioicakopřiva dvoudomá
pŕhľava guľkonosnáUrtica piluliferakopřiva kulkonosná
pŕhľava kyjevskáUrtica kioviensiskopřiva lužní
pŕhľava maláUrtica urenskopřiva žahavka
 Prehľad rastlín rodu pŕhľava 
 
pŕhlica roľnáLycopsis arvensisprlina rolní
 
prietržník holýHerniaria glabraprůtržník lysý
 
prilbicaAconitum plicatum subsp. sudeticumoměj šalamounek sudetský
prilbicaAconitum plicatumoměj šalamounek
prilbicaAconitum tauricumoměj
prilbica chlpatoplodáAconitum lasiocarpumoměj chlupoplodý
prilbica jedhojováAconitum anthoraoměj jedhoj
prilbica metlinatáAconitum paniculatumoměj
prilbica moldavskáAconitum moldavicumoměj moldavský
prilbica pestráAconitum variegatumoměj pestrý
prilbica strakatáAconitum x cammarumoměj zahradní
prilbica tuháAconitum firmumoměj tuhý
prilbica tuhá moravskáAconitum firmum subsp. moravicumoměj tuhý moravský
prilbica žltáAconitum vulpariaoměj vlčí mor
 Prehľad rastlín rodu prilbica 
 
prilbovkaCephalanthera epipactoidesokrotice
prilbovka bielaCephalanthera damasoniumokrotice bílá
prilbovka červenáCephalanthera rubraokrotice červená
prilbovka dlholistáCephalanthera longifoliaokrotice dlouholistá
prilbovka pologuľovitáReboulia hemisphaericakoženka polokulovitá
 Prehľad rastlín rodu prilbovka 
 
proso siatePanicum miliaceumproso seté
proso siate rumoviskovéPanicum miliaceum subsp. ruderaleproso seté rumištní
proso vláskovitéPanicum capillareproso vláskovité
 Prehľad rastlín rodu proso 
 
prstnatec obyčajnýCynodon dactylon-
 
prstovka krvaváDigitaria sanguinalisrosička krvavá
 
prútnatecOsyris albaprutnatec bílý
prútnatec metlovitýSarothamnus scopariusjanovec metlatý
 Prehľad rastlín rodu prútnatec 
 
prútnik chlpovitýBryum capillareprutník chluponosný
prútnik striebristýBryum argenteumprutník stříbřitý
 Prehľad rastlín rodu prútnik 
 
prvosienkaPrimula turkestanicaprvosenka
prvosienkaPrimula denticulataprvosenka zoubkatá
prvosienka bezbyľováPrimula acaulisprvosenka bezlodyžná
prvosienka dlhokvetáPrimula halleriprvosenka Hallerova
prvosienka dlhokvetá plocholistáPrimula halleri subsp. platyphyllaprvosenka Hallerova
prvosienka holáPrimula auriculaprvosenka lysá
prvosienka jarnáPrimula verisprvosenka jarní
prvosienka najmenšiaPrimula minimaprvosenka nejmenší
prvosienka pomúčenáPrimula farinosaprvosenka pomoučená
prvosienka vyššiaPrimula elatiorprvosenka vyšší
prvosienka vyššia tatranskáPrimula elatior subsp. tatrensisprvosenka vyšší tatranská
 Prehľad rastlín rodu prvosienka 
 
psiarka kolienkatáAlopecurus geniculatuspsárka kolénkatá
psiarka lúčnaAlopecurus pratensispsárka luční
psiarka plaváAlopecurus aequalispsárka plavá
 Prehľad rastlín rodu psiarka 
 
psica tuháNardus strictasmilka tuhá
 
psinček tuhýAgrostis vinealispsineček tuhý
 
psojazykCynoglossum cheirifolium-
psojazyk krétskyCynoglossum creticum-
psojazyk lekárskyCynoglossum officinaleužanka lékařská
psojazyk uhorskýCynoglossum hungaricumužanka uherská
 Prehľad rastlín rodu psojazyk 
 
pšenica siataTriticum aestivumpšenice setá
 
pšeno rozložitéMilium effusumpšeníčko rozkladité
 
púčikovecBryophyllum delagoense-
 
pupalkaOenothera speciosa-
pupalkaOenothera depressapupalka vrbolistá
pupalka červenokališnáOenothera glaziovianapupalka rudokališní
pupalka dvojročnáOenothera biennispupalka dvouletá
 Prehľad rastlín rodu pupalka 
 
púpavaTaraxacum sect. Alpinapampeliška
púpavaTaraxacum sect. Erythrospermapampeliška
púpavaTaraxacum sect. Alpestriapampeliška
púpavaTaraxacum sect. Palustriapampeliška
púpavaTaraxacum sect. Ruderaliapampeliška
púpavaTaraxacum pseudoretroflexumpampeliška zprohýbaná
púpavaTaraxacum fasciatumpampeliška svazčitá
púpavaTaraxacum sertatumpampeliška věncová
púpavaTaraxacum crassumpampeliška tlustá
púpavaTaraxacum praestabilepampeliška pravidelná
púpavaTaraxacum valenspampeliška nenápadná
púpavaTaraxacum gelertiipampeliška Gelertova
púpavaTaraxacum piceatumpampeliška smolná
púpavaTaraxacum amplumpampeliška vypouklá
púpavaTaraxacum hollandicumpampeliška nizozemská
púpavaTaraxacum acervatulumpampeliška zlatožlutá
púpavaTaraxacum copidophyllumpampeliška šavlovitá
púpavaTaraxacum urbicolapampeliška návesní
púpavaTaraxacum freticolapampeliška popletená
púpavaTaraxacum ekmaniipampeliška salátová
púpavaTaraxacum exsertiformepampeliška vyčnívající
púpavaTaraxacum diastematicumpampeliška mezernatá
púpavaTaraxacum oblongatumpampeliška podlouhlá
púpavaTaraxacum clarumpampeliška pestrolistenná
púpavaTaraxacum alatumpampeliška křídlatá
púpavaTaraxacum jugiferumpampeliška rozevlátá
púpavaTaraxacum violaceifronspampeliška fialková
púpavaTaraxacum laticordatumpampeliška širolistá
púpavaTaraxacum nordstedtii-
púpavaTaraxacum linearisquameumpampeliška mnohoúborná
púpavaTaraxacum melanostigmapampeliška černoblizná
púpavaTaraxacum atroxpampeliška úděsná
púpavaTaraxacum baeckiiformepampeliška přečasná
púpavaTaraxacum macranthoidespampeliška učesaná
púpavaCarlina corymbosapupava chocholičnatá
púpava besarábskaTaraxacum bessarabicumpampeliška besarabská
púpava brandenburgskáTaraxacum brandenburgicumpampeliška braniborská
púpava hnedožltáTaraxacum fulvumpampeliška plavá
púpava hrebienkatáTaraxacum cristatumpampeliška hřebínkatá
púpava lekárskaTaraxacum officinalepampeliška
púpava močiarnaTaraxacum limosumpampeliška mokřadní
púpava neskoráTaraxacum serotinumpampeliška pozdní
púpava podunajskáTaraxacum danubiumpampeliška podunajská
púpava purpurovoplodáTaraxacum erythrospermumpampeliška červenoplodá
púpava sliezskaTaraxacum parnassicumpampeliška slezská
púpava slivkováTaraxacum prunicolorpampeliška švestková
púpava západoslovenskáTaraxacum erythrocarpumpampeliška rudoplodá
púpava žltkastáTaraxacum proximumpampeliška spřízněná
 Prehľad rastlín rodu púpava 
 
púpavecScorzoneroides montanapodzimka
púpavec jesennýLeontodon autumnalismáchelka podzimní
púpavec sivýLeontodon incanusmáchelka šedá
púpavec skalnýLeontodon saxatilismáchelka pampeliškovitá
púpavec srstnatýLeontodon hispidusmáchelka srstnatá
púpavec srstnatý dunajskýLeontodon hispidus subsp. danubialismáchelka srstnatá olysalá
 Prehľad rastlín rodu púpavec 
 
pupenecConvolvulus oleifolius-
pupenecConvolvulus suendermanniisvlačec
pupenecConvolvulus althaeoidessvlačec proskurníkový
pupenecConvolvulus siculussvlačec
pupenecConvolvulus althaeoides subsp. tenuissimus-
pupenecConvolvulus lanuginosussvlačec
pupenecConvolvulus lineatussvlačec
pupenec kantabrijskýConvolvulus cantabricasvlačec kantaberský
pupenec roľnýConvolvulus arvensissvlačec rolní
pupenec trojfarebnýConvolvulus tricolorsvlačec trojbarevný
 Prehľad rastlín rodu pupenec 
 
pupkovec jarnýOmphalodes vernapupkovec jarní
pupkovec nezábudkovitýOmphalodes scorpioidespupkovec pomněnkový
 Prehľad rastlín rodu pupkovec 
 
pupkovník obyčajnýHydrocotyle vulgarispupečník obecný
 
puškínia scilovitáPuschkinia scilloidespuškinie ladoňkovitá
 
puškvorec obyčajnýAcorus calamuspuškvorec obecný
 
pýr plazivýElytrigia repenspýr plazivý
pýr sivýElytrigia intermediapýr prostřední
 Prehľad rastlín rodu pýr 
 
pýrovníkovec psíRoegneria caninapýrovník psí
 
pyštekLinaria pelisserianainice
pyštekLinaria repenslnice plazivá
pyštekLinaria reflexa-
pyštekLinaria triphylla-
pyštek alpínskyLinaria alpinalnice alpínská
pyštek kručinkolistýLinaria genistifolialnice kručinkolistá
pyštek obyčajnýLinaria vulgarislnice květel
pyštek talianskyLinaria pallidifloralnice italská
 Prehľad rastlín rodu pyštek