Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Trieda Ginkgoopsida

Latinský názov Slovenský názov Český názov
Ginkgo bilobaginkgo dvojlaločnéjinan dvoulaločný