Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Solanales

Názov huby Obrázky
Calystegia hederacea
povoja
opletník břečťanovitý
Calystegia pulchra
povoja pekná
opletník sličný
Obrázok nie je k dispozícii
Convolvulus althaeoides
pupenec
svlačec proskurníkový
Convolvulus althaeoides subsp. tenuissimus
pupenec
Convolvulus arvensis
pupenec roľný
svlačec rolní
Convolvulus cantabrica
pupenec kantabrijský
svlačec kantaberský
Convolvulus lanuginosus
pupenec
svlačec
Convolvulus lineatus
pupenec
svlačec
Convolvulus oleifolius
pupenec
Convolvulus siculus
pupenec
svlačec
Convolvulus suendermannii
pupenec
svlačec
Cuscuta epithymum
kukučina dúšková
kokotice povázka
Cuscuta europaea
kukučina európska
kokotice evropská
Cuscuta sp.
kukučina
kokotice
Grammica campestris
kukučinovec poľný
kokotice ladní
Hyoscyamus aureus
blen zlatý
blín zlatý
Lycium chinense
kustovnica čínska
kustovnice čínská
Obrázok nie je k dispozícii
Nicandra physalodes
nikandra machovkovitá
lilík mochyňovitý
Pharbitis purpurea
povojník purpurový
povijnice nachová
Physalis alkekengi
machovka čerešňová
mochyně židovská
Physalis peruviana
machovka peruánska
mochyně peruánská
Scopolia carniolica
skopólia kranská
pablen kraňský
Solanum dulcamara
ľuľok sladkohorký
lilek potměchuť
Solanum elaeagnifolium
ľulok
lilek
Solanum nigrum
ľuľok čierny
lilek černý
Solanum nigrum subsp. schultesii
ľuľok čierny vlnatý
lilek vlnatý
Solanum tuberosum
ľuľok zemiakový
lilek brambor