Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Sapindales

Názov huby Obrázky
Acer campestre
javor poľný
javor babyka
Acer monspessulanum subsp. monspessulanum
javor francúzský
javor francouzský
Acer platanoides
javor mliečny
javor mléč
Acer pseudoplatanus
javor horský
javor klen
Acer saccharinum
javor cukrový
javor stříbrný
Obrázok nie je k dispozícii
Acer tataricum
javor tatarský
javor tatarský
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
jírovec maďal
Ailanthus altissima
pajaseň žliazkatý
pajasan žláznatý
Citrus reticulata
mandarínka
Cotinus coggygria
škumpa vlasatá
ruj vlasatá
Dictamnus albus
jasenec biely
třemdava bílá
Koelreuteria paniculata
jeseňovec metlinatý
svitel latnatý
Negundo aceroides
javorovec jaseňolistý
javor jasanolistý
Pistacia lentiscus
pistácia mastixová
řečík lentišek
Pistacia terebinthus
pistácia
řečík
Ptelea trifoliata
krídlatec trojlistý
křídlatec trojlistý
Rhus typhina
sumach pálkový
škumpa orobincová
Ruta graveolens
ruta voňavá
routa vonná
Ruta chalepensis
ruta chalebská