Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Polypodiales

Názov huby Obrázky
Asplenium adiantum-nigrum
slezinník čierny
sleziník netíkovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Asplenium adulterinum
slezinník nepravý
sleziník nepravý
Asplenium cuneifolium
slezinník klinovolistý
sleziník hadcový
Asplenium ruta-muraria
slezinník rutovitý
sleziník routička
Asplenium septentrionale
slezinník severný
sleziník severní
Asplenium trichomanes
slezinník červený
sleziník červený
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis
slezinník
sleziník červený zakřivený
Asplenium viride
slezinník zelený
sleziník zelený
Athyrium filix-femina
papradka samičia
papratka samičí
Blechnum spicant
rebrovka rôznolistá
žebrovice různolistá
Ceterach officinarum
ceterak lekársky
kyvor lékařský
Obrázok nie je k dispozícii
Cystopteris fragilis
pľuzgiernik krehký
puchýřník křehký
Cystopteris montana
pľuzgiernik horský
puchýřník
Obrázok nie je k dispozícii
Cystopteris sudetica
pľuzgiernik sudetský
Dryopteris carthusiana
papraď ostnatá
kapraď osténkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Dryopteris cristata
papraď hrebenatá
kapraď hřebenitá
Dryopteris dilatata
papraď rozložená
Dryopteris filix-mas
papraď samčia
kapraď samec
Gymnocarpium dryopteris
peračina dúbravová
bukovník kapraďovitý
Gymnocarpium robertianum
peračina Robertova
bukovník vápencový
Lastrea limbosperma
peračinovec horský
pérnatec horský
Matteuccia struthiopteris
perovník pštrosí
pérovník pštrosí
Phegopteris connectilis
sladičovec bučinový
bukovinec osladičovitý
Phyllitis scolopendrium
jazyk jelení
jelení jazyk celolistý
Polypodium interjectum
sladič pílkovitý
osladič přehlížený
Polypodium vulgare
sladič obyčajný
osladič obecný
Polystichum aculeatum
papraďovec laločnatý
kapradina laločnatá
Polystichum braunii
papraďovec Braunov
kapradina Braunova
Obrázok nie je k dispozícii
Polystichum lonchitis
papraďovec kopijovitý
kapradina hrálovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Pteridium aquilinum
orličník obyčajný
hasivka orličí
Woodsia ilvensis
vudsia skalná
kapradinka skalní