Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Pinales

Názov huby Obrázky
Abies alba
jedľa biela
jedle bělokorá
Araucaria heterophylla
araukária štíhla
blahočet ztepilý
Cedrus atlantica
céder atlasský
Cedr atlaský
Cryptomeria japonica
kryptoméria japonská
kryptomerie japonská
Cupressus sempervirens
Cyprus vždyzelený
cypřiš vždyzelený
Juniperus communis
borievka obyčajná
jalovec obecný
Juniperus communis subsp. alpina
borievka alpínska
jalovec obecný nízký
Juniperus oxycedrus
borievka
jalovec červenoplodý
Juniperus phoenicea
borievka
Jalovec fénický
Obrázok nie je k dispozícii
Larix decidua
smrekovec opadavý
modřín opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
smrk ztepilý
Pinus cembra
borovica limbová
borovice limba
Pinus contorta subsp. contorta
borovica
Obrázok nie je k dispozícii
Pinus heldreichii
borovica
borovice Heldreichova
Pinus mugo
borovica horská
borovice kleč
Pinus nigra
borovica čierna
borovice černá
Pinus nigra subsp. dalmatica
borovica čierna dalmatská
borovice černá dalmatská
Pinus ponderosa
borovica ťažká
borovice těžká
Obrázok nie je k dispozícii
Pinus strobus
borovica hladká
borovice vejmutovka
Pinus sylvestris
borovica lesná
borovice lesní
Platycladus orientalis
tujovec východný
zeravec východní
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá
douglaska tisolistá
Sequoiadendron giganteum
sekvojovec mamutí
sekvojovec obrovský
Taxus baccata
tis obyčajný
tis červený
Thuja occidentalis
tuja západná
zerav západní