Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Caryophyllales

Názov huby Obrázky
Acetosa arifolia
štiav alpínsky
šťovík horský
Acetosa pratensis
štiav lúčny
šťovík kyselý
Acetosa scutata
štiav štítnatý
šťovík štítnatý
Obrázok nie je k dispozícii
Acetosa thyrsiflora
štiav kytkokvetý
šťovík rozvětvený
Acetosella tenuifolia
štiavička tenkolistá
štovík menší tenkolistý
Acetosella vulgaris
štiavička obyčajná
šťovík menší
Agrostemma githago
kúkoľ poľný
koukol polní
Aldrovanda vesiculosa
aldrovandka pľuzgierkatá
aldrovandka měchýřkatá
Amaranthus albus
láskavec biely
laskavec bílý
Amaranthus cruentus
láskavec metlinatý
laskavec krvavý
Amaranthus powellii
láskavec zelenoklasý
laskavec zelenoklasý
Amaranthus retroflexus
láskavec ohnutý
laskavec ohnutý
Aptenia cordifolia

apténie srdčitá
Arenaria grandiflora
piesočnica veľkokvetá
písečnice velkokvětá
Arenaria leptoclados
piesočnica štíhla
písečnice tenkovětvá
Arenaria serpyllifolia
piesočnica dúškolistá
písečnice douškolistá
Arenaria tenella
piesočnica brvitá
písečnice útlá
Armeria alpina
trávnička alpínska
trávnička alpská
Armeria canescens
trávnička
Armeria rumelica
trávnička
trávnička
Armeria vulgaris
trávnička obyčajná
trávnička obecná
Armeria vulgaris subsp. serpentini
trávnička obyčajná
trávnička obecná hadcová
Atriplex hortensis
loboda záhradná
lebeda zahradní
Atriplex littoralis
loboda pobrežná
lebeda pobřežní
Obrázok nie je k dispozícii
Atriplex oblongifolia
loboda podlhovastolistá
lebeda podlouhlolistá
Obrázok nie je k dispozícii
Atriplex patula
loboda konáristá
lebeda rozkladitá
Atriplex prostrata
loboda rozprestretá
lebeda hrálovitá
Atriplex prostrata subsp. latifolia
loboda rozprestretá širokolistá
Atriplex rosea
loboda ružová
lebeda růžová
Obrázok nie je k dispozícii
Atriplex sagittata
loboda lesklá
lebeda lesklá
Atriplex tatarica
loboda tatárska
lebeda tatarská
Obrázok nie je k dispozícii
Bassia laniflora
basia vlnokvetá
bytel vlnokvětý
Bassia prostrata
basia rozprestretá
bytel rozprostřený
Bassia scoparia
basia metlovitá
bytel metlatý
Bassia sedoides
basia rozchodníkovitá
trnoplodník rozchodníkovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Beta vulgaris
repa obyčajná
řepa cukrovka
Bistorta major
hadovník väčší
rdesno hadí kořen
Bistorta vivipara
hadovník živorodý
rdesno živorodé
Bougainvillea glabra
bugenvilea
bugenvilea
Camphorosma annua
gáfrovka ročná
kafranka roční
Carpobrotus acinaciformis
kosmatcovník veľkokvetý
kosmatcovník velkokvětý
Carpobrotus edulis
kosmatcovník jedlý
Cerastium alpinum
rožec alpínsky
rožec alpský
Cerastium alsinifolium
rožec
rožec kuřičkolistý
Cerastium arvense
rožec roľný
rožec rolní
Cerastium arvense subsp. arvense
rožec roľný pravý
rožec rolní pravý
Cerastium arvense subsp. glandulosum
rožec roľný žľaznatý
rožec rolní žláznatý
Cerastium brachypetalum
rožec krátkolupienkový
rožec krátkoplátečný
Cerastium carinthiacum
rožec širokolistý
rožec
Cerastium eriophorum
rožec vlnatý
rožec vlnatý
Cerastium glomeratum
rožec klbkatý
rožec klubkatý
Cerastium glutinosum
rožec mazľavý
rožec lepkavý
Cerastium holosteoides
rožec obyčajný
rožec obecný
Cerastium pumilum
rožec nízky
rožec nízký
Cerastium semidecandrum
rožec päťtyčinkový
rožec pětimužný
Cerastium subtriflorum
rožec
Cerastium tenoreanum
rožec Tenoreho
rožec Tenoreův
Cerastium uniflorum
rožec jednokvetý
rožec jednokvětý
Claytonia perfoliata
klajtónia prerastená
batolka prorostlá
Corispermum leptopterum
plošticosemä tenkokrídle
velbloudník tenkokřídlý
Corispermum marschallii
plošticosemä Marschallovo
velbloudník
Obrázok nie je k dispozícii
Corispermum nitidum
plošticosemä lesklé
velbloudník lesklý
Cucubalus baccifer
nadutica bobuľnatá
nadmutice bobulnatá
Dianthus × lucae
klinček
hvozdík
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
klinček piesočný český
hvozdík písečný český
Dianthus armeria
klinček zväzkovitý
hvozdík svazčitý
Dianthus barbatus
klinček bradatý
hvozdík vousatý
Obrázok nie je k dispozícii
Dianthus barbatus subsp. compactus
klinček bradatý nakopený
hvozdík shloučený
Dianthus carthusianorum
klinček kartuziánsky
hvozdík kartouzek
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
klinček kartuziánsky hadcový
hvozdík kartouzek hadcový
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
klinček kartuziánsky pravý
hvozdík kartouzek pravý
Obrázok nie je k dispozícii
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius
klinček kartuziánsky širokolistý
hvozdík kartouzek širolistý
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
klinček kartuziánsky sudetský
hvozdík kartouzek sudetský
Dianthus collinus
klinček kopcový
Hvozdík chlumní
Dianthus deltoides
klinček slzičkový
hvozdík kropenatý
Dianthus glacialis
klinček ľadovcový
hvozdík ledovcový
Dianthus gratianopolitanus
klinček sivý
hvozdík sivý
Dianthus microlepis
klinček
hvozdík bulharský
Dianthus moravicus
klinček moravský
hvozdík moravský
Dianthus nitidus
klinček lesklý
hvozdík lesklý
Dianthus pontederae
klinček Pontederov
hvozdík Pontederův
Dianthus serotinus
klinček neskorý
hvozdík pozdní
Dianthus sternbergii
klinček
Dianthus superbus subsp. alpestris
klinček pyšný alpský
hvozdík pyšný alpinský
Dianthus superbus subsp. superbus
klinček pyšný pravý
hvozdík pyšný pravý
Dianthus sylvestris
klinček
Dichodon viscidum
rožkovec lepkavý
rožec pochybný
Drosera anglica
rosička anglická
rosnatka anglická
Drosera capensis
rosička kapská
rosnatka kapská
Drosera intermedia
rosička prostredná
rosnatka prostřední
Drosera rotundifolia
rosička okrúhlolistá
rosnatka okrouhlolistá
Eremogone micradenia
stepnatka úzkolistá
stepnatka ztepilá
Fagopyrum esculentum
pohánka jedlá
pohanka obecná
Fallopia aubertii
pohánkovec čínsky
opletka čínská
Fallopia convolvulus
pohánkovec ovíjavý
opletka obecná
Fallopia dumetorum
pohánkovec kroviskový
opletka křovištní
Gypsophila fastigiata
gypsomilka zväzkovitá
šater svazčitý
Obrázok nie je k dispozícii
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria
gypsomilka zväzkovitá piesočná
šater svazčitý písečný
Gypsophila muralis
gypsomilka múrová
šater zední
Gypsophila paniculata
gypsomilka metlinatá
šater latnatý
Gypsophila repens
gypsomilka plazivá
šater plazivý
Herniaria glabra
prietržník holý
průtržník lysý
Holosteum umbellatum
burinka okolíkatá
plevel okoličnatý
Holosteum umbellatum subsp. umbellatum
burinka okolíkatá pravá
plevel okoličnatý pravý
Holosteum umbellatum subsp. viscosissimum
burinka okolíkatá lepkavá
plevel okoličnatý žláznatý
Chenopodium album
mrlík biely
merlík bílý
Chenopodium botrys
mrlík strapcový
merlík hroznový
Chenopodium ficifolium
mrlík figolistý
merlík fíkolistý
Chenopodium foliosum
mrlík mnoholistý
merlík listnatý
Chenopodium glaucum
mrlík sivý
merlík sivý
Chenopodium hybridum
mrlík hybridný
merlík zvrhlý
Chenopodium chenopodioides
mrlík slanomilný
merlík slanomilný
Chenopodium opulifolium
mrlík kalinolistý
merlík kalinolistý
Chenopodium polyspermum
mrlík mnohoplodý
merlík mnohosemenný
Chenopodium pumilio
mrlík nízky
merlík trpasličí
Chenopodium rubrum
mrlík červený
merlík červený
Chenopodium suecicum
mrlík švédsky
merlík švédský
Chenopodium urbicum
mrlík mestský
merlík městský
Chenopodium vulvaria
mrlík smradľavý
merlík smrdutý
Illecebrum verticillatum
nechtovec praslenatý
nehtovec přeslenitý
Limonium cancellatum
limonka
limonka mřížkovaná
Limonium gmelinii subsp. hungaricum
limonka Gmelinova uhorská
limonka Gmelinova podunajská
Limonium sinuatum
limonka zohnutá
limonka chobotnatá
Lychnis alpina
kukučka
kohoutek
Lychnis coronaria
kukučka vencová
kohoutek věncový
Lychnis flos-cuculi
kukučka lúčna
kohoutek luční
Malephora croceaObrázok nie je k dispozícii
Mesembryanthemum lancifolium
Minuartia gerardii
kurička Gerardova
kuřička krkonošská
Minuartia glaucina
kurička sivastá
kuřička šedavá
Minuartia glomerata
kurička klbkatá
kuřička klubkatá
Minuartia hirsuta subsp. frutescens
kurička chlpatá kríčkovitá
kuřička chlupatá keříčkovitá
Minuartia langii
kurička vápencová
kuřička vápencová
Minuartia rubra
kurička zväzkovitá
kuřička svazčitá
Obrázok nie je k dispozícii
Minuartia sedoides
kurička rozchodníkovitá
kuřička rozchodníkovitá
Minuartia setacea
kurička štetinatá
kuřička štětinkatá
Minuartia smejkalii
kurička
kuřička hadcová
Moehringia ciliata
meringia
mateřka brvitá
Moehringia muscosa
meringia machovitá
mateřka mechovitá
Moehringia trinervia
meringia trojžilová
mateřka trojžilná
Moenchia mantica
sivček južný
bělička jižní
Montia fontana
zdrojovka prameništná
zdrojovka hladkosemenná
Montia hallii
zdrojovka pobrežná
zdrojovka potoční
Myosoton aquaticum
mäkkuľa vodná
křehkýš vodní
Myricaria germanica
myrikovka nemecká
židoviník německý
Opuntia dillenii
opuncia
Opuntia ficus-indica
opuncia mexická
Oxybaphus nyctagineus
kališnica nocovkovitá
listenatka nocenkovitá
Oxyria digyna
štiavik dvojbliznový
šťovíček dvoublizný
Paronychia argentea
striebrenka
Paronychia capitata
striebrenka
stříbřenka
Paronychia kapela
striebrenka hlavičkatá
stříbřenka klubíčkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Persicaria amphibia
horčiak obojživelný
rdesno obojživelné
Persicaria capitata
rdesno hlavaté
horčiak
Persicaria hydropiper
horčiak pieprový
rdesno peprník
Persicaria lapathifolia
horčiak štiavolistý
rdesno blešník
Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri
horčiak štiavolistý Brittingerov
rdesno skvrnité
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia
horčiak štiavolistý pravý
rdesno blešník pravé
Persicaria maculosa
horčiak broskyňolistý
rdesno červivec
Persicaria orientalis
horčiak východný
rdesno východní
Petrorhagia prolifera
tunika prerastená
hvozdíček prorostlý
Petrorhagia saxifraga
tunika lomikameňovitá
hvozdíček lomikamenovitý
Phytolacca americana
líčidlo americké
líčidlo americké
Plumbago auriculata
olovník
olověnec ouškatý
Polycnemum majus
chrumkavec väčší
chruplavník větší
Polycnemum sp.
chrumkavec sp.
chruplavník sp.
Obrázok nie je k dispozícii
Polygonum arenarium
stavikrv piesočný
truskavec písečný
Polygonum arenastrum
stavikrv pobrežný
truskavec obecný
Polygonum aviculare
stavikrv vtáčí
truskavec ptačí
Polygonum rurivagum
stavikrv dedinský
truskavec vesnický
Obrázok nie je k dispozícii
Portulaca grandiflora
portulaka veľkokvetá
šrucha velkokvětá
Portulaca oleracea
portulaka zeleninová
šrucha zelná
Rumex alpinus
štiavec alpský
šťovík alpský
Rumex bucephalophorus
štiav
Rumex crispus
štiavec kučeravý
šťovík kadeřavý
Rumex hydrolapathum
štiavec konský
šťovík koňský
Rumex maritimus
štiavec prímorský
šťovík přímořský
Rumex obtusifolius
štiavec tupolistý
šťovík tupolistý
Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius
štiavec tupolistý pravý
šťovík tupolistý pravý
Rumex obtusifolius var. microcarpus
štiavec tupolistý lesný
šťovík tupolistý lesní
Rumex palustris
štiavec močiarny
šťovík bahenní
Rumex sanguineus
štiavec krvavý
šťovík krvavý
Obrázok nie je k dispozícii
Rumex stenophyllus
štiavec úzkolistý
šťovík úzkolistý
Sagina procumbens
machovička položená
úrazník položený
Sagina saginoides
machovička Linného
úrazník skalní
Salsola collina
slanobyľ pahorková
slanobýl chlumní
Obrázok nie je k dispozícii
Salsola kali subsp. ruthenica
slanobyľ draslomilná ruská
slanobýl draselný růžičkovitý
Saponaria ocymoides
mydlica bazalkovitá
mydlice bazalkovitá
Saponaria officinalis
mydlica lekárska
mydlice lékařská
Saponaria pumila
mydlica nízka
mydlice nízká
Sarcoca esculenta
líčidlovka jedlá
líčidlo jedlé
Scleranthus annuus
sklerant ročný
chmerek roční
Scleranthus perennis
sklerant trváci
chmerek vytrvalý
Scleranthus perennis subsp. marginatus
sklerant
chmerek
Obrázok nie je k dispozícii
Scleranthus polycarpos
sklerant mnohoplodý
chmerek mnohoplodý
Silene acaulis
silenka bezbyľová
silenka bezlodyžná
Silene alpestris
silenka
silenečka alpská
Silene armeria
silenka zväzkovitá
silenka svazčitá
Silene asterias
silenka
silenka
Silene borysthenica
silenka dneperská
silenka dněperská
Obrázok nie je k dispozícii
Silene bupleuroides
silenka dlhokvetá
silenka dlouhokvětá
Obrázok nie je k dispozícii
Silene colorata
silenka sfarbená
silenka zbarvená
Silene conica
silenka kužeľovitá
silenka kuželovitá
Silene dichotoma
silenka pavidlicovitá
silenka rozsochatá
Silene dioica
silenka červená
silenka dvoudomá
Silene gallica
silenka francúzka
silenka francouzská
Silene latifolia subsp. alba
silenka biela pravá
silenka širolistá bílá
Silene multiflora
silenka mnohokvetá
silenka mnohokvětá
Silene nemoralis
silenka talianska
silenka hajní
Silene noctiflora
silenka nočná
silenka noční
Silene nutans
silenka ovisnutá
silenka nicí
Silene otites
silenka uškatá
silenka ušnice
Silene pusilla
silenka maličká
silenečka čtyřzubá
Silene roemeri
silenka
Silene viscosa
silenka lepkavá
silenka lepkavá
Silene vulgaris
silenka obyčajná
silenka nadmutá
Spergula arvensis
kolenec roľný
kolenec rolní
Spergula morisonii
kolenec jarný
kolenec Morisonův
Spergula pentandra
kolenec päťtyčinkový
kolenec pětimužný
Spergularia echinosperma
pakolenec ježinosemenný
kuřinka ostnosemenná
Spergularia media
pakolenec obrúbený
kuřinka obroubená
Spergularia rubra
pakolenec červený
kuřinka červená
Spergularia salina
pakolenec slanomilný
kuřinka solná
Stellaria alsine
hviezdica kuričkovitá
ptačinec mokřadní
Stellaria graminea
hviezdica trávovitá
ptačinec trávovitý
Stellaria holostea
hviezdica veľkokvetá
ptačinec velkokvětý
Stellaria media
hviezdica prostredná
ptačinec prostřední
Stellaria neglecta
hviezdica nebadaná
ptačinec přehlížený
Stellaria nemorum
hviezdica hájna
ptačinec hajní
Stellaria pallida
hviezdica bledá
ptačinec bledý
Stellaria palustris
hviezdica močiarna
ptačinec bahenní
Suaeda pannonica
soľnička panónska
solnička panonská
Obrázok nie je k dispozícii
Tamarix gallica
tamariška francúzska
tamaryšek francouzský
Tamarix chinensis
tamariška
tamaryšek čínský
Tamarix parviflora
tamariška
tamaryšek malokvětý
Obrázok nie je k dispozícii
Vaccaria hispanica
kraviarka ihlanovitá
kravinec španělský
Viscaria alpina
smolnička alpínska
Viscaria vulgaris
smolnička obyčajná
smolnička obecná