Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Rad Bryales

Názov huby Obrázky
Bryum argenteum
prútnik striebristý
prutník stříbřitý
Bryum capillare
prútnik chlpovitý
prutník chluponosný
Catoscopium nigritum
háčikovec
Mnium hornum
merík
měřík trsnatý
Philonotis fontana
mokradník prameniskový
vlahovka prameništní
Plagiomnium affine
merík príbuzný
měřík příbuzný
Plagiomnium cuspidatum
merík hrotitý
měřík bodlavý
Plagiomnium ellipticum
merík
měřík oválný
Plagiomnium undulatum
merík vlnkatý
měřík čeřitý
Pohlia nutans
paprutka nicí
Rhizomnium punctatum
merík bodkovaný
měřík tečkovaný
Rhodobryum roseum
ružolístok ozdobný
růžoprutník růžovitý