Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Primulaceae

Názov huby Obrázky
Anagallis arvensis
drchnička roľná
drchnička rolní
Anagallis foemina
drchnička belasá
drchnička modrá
Androsace elongata
pochybok dlhostopkatý
pochybek prodloužený
Androsace chamaejasme
pochybok nízky
pochybek nízký
Androsace lactea
pochybok biely
pochybek mléčný
Androsace maxima
pochybok najväčší
pochybek největší
Androsace obtusifolia
pochybok tupolistý
pochybek tupolistý
Androsace septentrionalis
pochybok severný
pochybek severní
Obrázok nie je k dispozícii
Androsace villosa
pochybok huňatý
pochybek huňatý
Centunculus minimus
drobček najmenší
drobýšek nejmenší
Obrázok nie je k dispozícii
Cortusa matthioli
kortúza Matthioliho
kruhatka Matthiolova
Cyclamen coum
cyklámen
brambořík
Cyclamen creticum
cyklámen krétsky
brambořík krétský
Cyclamen fatrense
cyklámen fatranský
brambořík fatranský
Cyclamen hederifolium
cyklámen neapolský
brambořík břečťanolistý
Cyclamen purpurascens
cyklámen purpurový
brambořík nachový
Cyclamen repandum
cyklamén
Glaux maritima
sivuľka prímorská
sivěnka přímořská
Hottonia palustris
perutník močiarny
žebratka bahenní
Lysimachia nemorum
čerkáč hájny
vrbina hajní
Lysimachia nummularia
čerkáč peniažtekový
vrbina penízková
Lysimachia punctata
čerkáč bodkovaný
vrbina tečkovaná
Lysimachia vulgaris
čerkáč obyčajný
vrbina obecná
Naumburgia thyrsiflora
bazanovec kytkový
vrbina kytkokvětá
Primula acaulis
prvosienka bezbyľová
prvosenka bezlodyžná
Primula auricula
prvosienka holá
prvosenka lysá
Primula denticulata
prvosienka
prvosenka zoubkatá
Primula elatior
prvosienka vyššia
prvosenka vyšší
Primula elatior subsp. tatrensis
prvosienka vyššia tatranská
prvosenka vyšší tatranská
Obrázok nie je k dispozícii
Primula farinosa
prvosienka pomúčená
prvosenka pomoučená
Primula halleri
prvosienka dlhokvetá
prvosenka Hallerova
Primula halleri subsp. platyphylla
prvosienka dlhokvetá plocholistá
prvosenka Hallerova
Primula minima
prvosienka najmenšia
prvosenka nejmenší
Primula veris
prvosienka jarná
prvosenka jarní
Soldanella alpina
soldanelka
dřípatka alpská
Soldanella carpatica
soldanelka karpatská
dřípatka karpatská
Soldanella hungarica
soldanelka uhorská
dřípatka uherská
Soldanella hungarica subsp. major
soldanelka uhorská väčšia
dřípatka uherská větší
Obrázok nie je k dispozícii
Soldanella minima
soldanelka
dřípatka
Soldanella pseudomontana
soldanelka horská
dřípatka horská
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica
soldanelka horská pieninská
dřípatka
Obrázok nie je k dispozícii
Soldanella sp.
soldanelka
dřípatka
Trientalis europaea
sedmokvietok európsky
sedmikvítek evropský