Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Potamogetonaceae

Názov huby Obrázky
Potamogeton acutifolius
červenavec ostrolistý
rdest ostrolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Potamogeton crispus
červenavec kučeravý
rdest kadeřavý
Potamogeton lucens
červenavec lesklý
rdest světlý
Potamogeton natans
červenavec plávajúci
rdest vzplývavý
Potamogeton nodosus
červenavec uzlatý
rdest uzlinatý
Potamogeton pectinatus
červenavec hrebenatý
rdest hřebenitý
Potamogeton perfoliatus
červenavec prerastenolistý
rdest prorostlý
Potamogeton pusillus
červenavec maličký
rdest maličký
Zannichellia palustris
zanichelka močiarna
šejdračka bahenní