Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Polygonaceae

Názov huby Obrázky
Acetosa arifolia
štiav alpínsky
šťovík horský
Acetosa pratensis
štiav lúčny
šťovík kyselý
Acetosa scutata
štiav štítnatý
šťovík štítnatý
Obrázok nie je k dispozícii
Acetosa thyrsiflora
štiav kytkokvetý
šťovík rozvětvený
Acetosella tenuifolia
štiavička tenkolistá
štovík menší tenkolistý
Acetosella vulgaris
štiavička obyčajná
šťovík menší
Bistorta major
hadovník väčší
rdesno hadí kořen
Bistorta vivipara
hadovník živorodý
rdesno živorodé
Fagopyrum esculentum
pohánka jedlá
pohanka obecná
Fallopia aubertii
pohánkovec čínsky
opletka čínská
Fallopia convolvulus
pohánkovec ovíjavý
opletka obecná
Fallopia dumetorum
pohánkovec kroviskový
opletka křovištní
Oxyria digyna
štiavik dvojbliznový
šťovíček dvoublizný
Persicaria amphibia
horčiak obojživelný
rdesno obojživelné
Persicaria capitata
rdesno hlavaté
horčiak
Persicaria hydropiper
horčiak pieprový
rdesno peprník
Persicaria lapathifolia
horčiak štiavolistý
rdesno blešník
Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri
horčiak štiavolistý Brittingerov
rdesno skvrnité
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia
horčiak štiavolistý pravý
rdesno blešník pravé
Persicaria maculosa
horčiak broskyňolistý
rdesno červivec
Persicaria orientalis
horčiak východný
rdesno východní
Polygonum arenarium
stavikrv piesočný
truskavec písečný
Polygonum arenastrum
stavikrv pobrežný
truskavec obecný
Polygonum aviculare
stavikrv vtáčí
truskavec ptačí
Polygonum rurivagum
stavikrv dedinský
truskavec vesnický
Obrázok nie je k dispozícii
Rumex alpinus
štiavec alpský
šťovík alpský
Rumex bucephalophorus
štiav
Rumex crispus
štiavec kučeravý
šťovík kadeřavý
Rumex hydrolapathum
štiavec konský
šťovík koňský
Rumex maritimus
štiavec prímorský
šťovík přímořský
Rumex obtusifolius
štiavec tupolistý
šťovík tupolistý
Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius
štiavec tupolistý pravý
šťovík tupolistý pravý
Rumex obtusifolius var. microcarpus
štiavec tupolistý lesný
šťovík tupolistý lesní
Rumex palustris
štiavec močiarny
šťovík bahenní
Rumex stenophyllus
štiavec úzkolistý
šťovík úzkolistý