Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Plumbaginaceae

Názov huby Obrázky
Armeria alpina
trávnička alpínska
trávnička alpská
Armeria canescens
trávnička
Armeria rumelica
trávnička
trávnička
Armeria vulgaris
trávnička obyčajná
trávnička obecná
Armeria vulgaris subsp. serpentini
trávnička obyčajná
trávnička obecná hadcová
Limonium cancellatum
limonka
limonka mřížkovaná
Limonium gmelinii subsp. hungaricum
limonka Gmelinova uhorská
limonka Gmelinova podunajská
Limonium sinuatum
limonka zohnutá
limonka chobotnatá
Plumbago auriculata
olovník
olověnec ouškatý