Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Pinaceae

Názov huby Obrázky
Abies alba
jedľa biela
jedle bělokorá
Cedrus atlantica
céder atlasský
Cedr atlaský
Larix decidua
smrekovec opadavý
modřín opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
smrk ztepilý
Pinus cembra
borovica limbová
borovice limba
Pinus contorta subsp. contorta
borovica
Obrázok nie je k dispozícii
Pinus heldreichii
borovica
borovice Heldreichova
Pinus mugo
borovica horská
borovice kleč
Pinus nigra
borovica čierna
borovice černá
Pinus nigra subsp. dalmatica
borovica čierna dalmatská
borovice černá dalmatská
Pinus ponderosa
borovica ťažká
borovice těžká
Obrázok nie je k dispozícii
Pinus strobus
borovica hladká
borovice vejmutovka
Pinus sylvestris
borovica lesná
borovice lesní
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá
douglaska tisolistá