Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Papaveraceae

Názov huby Obrázky
Corydalis capnoides
chochlačka žltobiela
dymnivka žlutobílá
Obrázok nie je k dispozícii
Corydalis cava
chochlačka dutá
dymnivka dutá
Corydalis intermedia
chochlačka prostredná
dymnivka bobovitá
Corydalis pumila
chochlačka nízka
dymnivka nízká
Corydalis solida
chochlačka plná
dymnivka plná
Corydalis sp.
chochlačka
dymnivka
Eschscholzia californica
slncovka kalifornská
sluncovka kalifornská
Fumaria rostellata
zemedym zobáčikatý
zemědým zobánkatý
Glaucium corniculatum
rohatec rožkatý
rohatec růžkatý
Glaucium flavum
rohatec žltý
rohatec žlutý
Chelidonium majus
lastovičník väčší
vlaštovičník větší
Papaver alpinum
mak alpínsky
mák alpský
Papaver argemone
mak poľný
mák polní
Papaver aurantiacum
mak
mák oranžový
Papaver degenii
mak
mák
Papaver dubium
mak pochybný
mák pochybný
Papaver dubium subsp. dubium
mak pochybný pravý
mák pochybný pravý
Papaver ernesti-mayeri
mak
Papaver hybridum
mak hybridný
mák zvrhlý
Papaver rhoeas
mak vlčí
mák vlčí
Papaver somniferum
mak siaty
mák setý
Papaver tatricum
mak tatranský pravý
mák tatranský pravý
Pseudofumaria lutea
chochlačkovec žltý
dymnivka žlutá