Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Orobanchaceae

Názov huby Obrázky
Bartsia alpina
bartsia alpínska
lepnice alpská
Bartsia trixago
bartsia
lepnice
Cistanche lutea

cistanche žlutá
Cistanche phelypaea
cistanche
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia minima
očianka
světlík
Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa
očianka
Euphrasia slovaca
očianka slovenská
světlík slovenský
Euphrasia sp.
očianka
světlík
Obrázok nie je k dispozícii
Euphrasia stricta
očianka tuhá
světlík tuhý
Euphrasia tatarica
očianka tatárska
světlík tuhý tatarský
Euphrasia tatrae
očianka tatranská
světlík
Lathraea clandestina
zubovník
podbílek
Obrázok nie je k dispozícii
Lathraea squamaria
zubovník šupinatý
podbílek šupinatý
Melampyrum arvense
čermeľ roľný
černýš rolní
Melampyrum cristatum
čermeľ hrebenitý
černýš hřebenitý
Melampyrum cristatum subsp. solstitiale
čermeľ hrebenitý letný
černýš hřebenitý časný
Melampyrum nemorosum
čermeľ hájny
černýš hajní
Melampyrum nemorosum subsp. nemorosum
čermeľ hájny pravý
černýš hajní pravý
Melampyrum nemorosum var. praecox
čermeľ hájny
černýš hajní časný
Odontites vernus
zdravienok jarný
zdravínek jarní pravý
Odontites vernus subsp. serotinus
zdravienok jarný pozdný
Zdravínek jarní pozdní
Odontites vulgaris
zdravienok neskorý
zdravínek jarní pozdní
Orobanche alba
záraza biela
záraza bílá
Orobanche alba subsp. major
záraza biela väčšia
záraza bílá šalvějová
Orobanche alsatica
záraza alsaská
záraza alsaská
Orobanche amethystea
záraza
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche artemisiae-campestris
záraza šupinatá
záraza šupinatá
Orobanche caryophyllacea
záraza obyčajná
záraza hřebíčková
Orobanche cernua
záraza krivokvetá
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche coerulescens
záraza modrastá
záraza namodralá
Orobanche crenata
záraza
záraza vroubená
Orobanche densiflora
záraza
záraza hustokvětá
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche elatior
záraza väčšia
záraza vyšší
Orobanche flava
záraza červenožltá
záraza devětsilová
Orobanche gracilis
záraza útla
záraza štíhlá
Orobanche hederae
záraza brečtanová
záraza břečťanová
Orobanche kochii
záraza červenkastá
záraza zardělá
Orobanche latisquama
záraza
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche lucorum
záraza
záraza dřišťálová
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche lutea
záraza žltá
záraza žlutá
Orobanche lycoctoni
záraza
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche minor
záraza menšia
záraza menší
Orobanche pancicii
záraza
záraza
Orobanche picridis
záraza horčíková
záraza hořčíková
Orobanche pubescens
záraza
záraza
Orobanche rapum-genistae
záraza
záraza kručinková
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche reticulata
záraza sieťnatá
záraza síťnatá
Orobanche salviae
záraza
záraza
Obrázok nie je k dispozícii
Orobanche sp.
záraza
záraza
Orobanche teucrii
záraza hrdobarková
záraza ožanková
Orthantha lutea
zúbkokvet žltý
zahořanka žlutá
Parentucellia latifolia
světličník
Pedicularis brachyodonta
všivec
Pedicularis elongata
všivec
všivec
Pedicularis exaltata
všivec statný
všivec statný
Pedicularis hacquetii
všivec karpatský
všivec Hacquetův
Pedicularis oederi
všivec Oederov
všivec Oederův
Pedicularis palustris
všivec močiarny
všivec bahenní
Pedicularis petiolaris
všivec
Pedicularis portenschlagii
všivec
všivec
Pedicularis recutita
všivec
Pedicularis rosea
všivec
Pedicularis rostratocapitata
všivec
všivec zobánkatohlavatý
Pedicularis sceptrum-carolinum
všivec žezlovitý
všivec žezlovitý
Pedicularis songarica
všivec
všivec
Pedicularis sudetica
všivec
všivec krkonošský
Obrázok nie je k dispozícii
Pedicularis sylvatica
všivec lesný
všivec lesní
Pedicularis tuberosa
všivec
všivec
Pedicularis verticillata
všivec praslenatý
všivec přeslenitý
Phelipanche arenaria
zárazovec piesočný
mordovka písečná
Phelipanche bohemica
zárazovec český
mordovka česká
Phelipanche caesia
zárazovec sivý
mordovka sivá
Phelipanche lavandulacea
zárazovec levanduľový
mordovka
Phelipanche purpurea
zárazovec purpurový
mordovka nachová
Phelipanche ramosa
zárazovec konáristý
mordovka větevnatá
Rhinanthus alectorolophus
štrkáč kohútikový
kokrhel luštinec
Rhinanthus freynii
štrkáč
kokrhel
Rhinanthus minor
štrkáč menší
kokrhel menší
Rhinanthus pulcher
štrkáč alpínsky
kokrhel sličný
Rhinanthus rumelicus
štrkáč
kokrhel
Rhinanthus serotinus
štrkáč neskorý
kokrhel větší
Rhinanthus wagneri
štrkáč
kokrhel
Tozzia carpathica
vrchovka alpínska
hornice karpatská