Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Nymphaeaceae

Názov huby Obrázky
Nuphar lutea
leknica žltá
stulík žlutý
Nuphar pumila
leknica malá
stulík malý
Nymphaea alba
lekno biele
leknín bílý
Nymphaea candida
lekno jasnobiele
leknín bělostný
Nymphaea sp.
lekno
leknín