Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Melanthiaceae

Názov huby Obrázky
Tofieldia calyculata
kosatka kalíškatá
kohátka kalíškatá
Veratrum album subsp. album
kýchavica biela pravá
kýchavice bílá pravá
Veratrum album subsp. lobelianum
kýchavica biela Lobelova
kýchavice bílá Lobelova
Veratrum nigrum
kýchavica čierna
kýchavice černá