Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Gentianaceae

Názov huby Obrázky
Blackstonia acuminata
žltavka končistá
žlutnice špičatá
Blackstonia perfoliata
žltavka prerastená
žlutnice prorostlá
Centaurium erythraea
zemežlč menšia
zeměžluč okolíkatá
Centaurium littorale subsp. uliginosum
zemežlč pobrežná slatinná
zeměžluč pobřežní
Centaurium pulchellum
zemežlč spanilá
zeměžluč spanilá
Comastoma tenellum
horcovka útla
hořkavka útlá
Gentiana acaulis
horec Kochov
hořec bezlodyžný
Gentiana asclepiadea
horec luskáčovitý
hořec tolitovitý
Gentiana clusii
horec Clusiov
hořec Clusiův
Gentiana cruciata
horec krížatý
hořec křížatý
Gentiana frigida
horec ľadový
hořec chladnomilný
Gentiana lutea
horec žltý
hořec žlutý
Gentiana nivalis
horec snežný
hořec sněžný
Gentiana orbicularis
horec okrúhlolistý
hořec okrouhlolistý
Gentiana pannonica
horec panónsky
hořec šumavský
Gentiana pneumonanthe
horec pľúcny
hořec hořepník
Gentiana punctata
horec bodkovaný
hořec tečkovaný
Gentiana purpurea
horec purpurový
hořec nachový
Gentiana pyrenaica
horec
hořec pyrenejský
Gentiana terglouensis
horec triglavský
Gentiana tianschanica
horec
hořec
Gentiana utriculosa
horec
hořec
Gentiana verna
horec jarný
hořec jarní
Gentianella amarella subsp. amarella
horček horký pravý
hořeček nahořklý pravý
Gentianella anisodonta
horček
hořeček
Gentianella fatrae
horček fatranský
hořeček fatranský
Gentianella germanica
horček nemecký
hořeček německý
Obrázok nie je k dispozícii
Gentianella lutescens
horček žltkastý
hořeček žlutavý
Gentianella lutescens subsp. carpatica
horček žltkastý karpatský
hořeček žlutavý karpatský
Gentianella lutescens subsp. tatrae
horček žltkastý tatranský
hořeček žlutavý tatranský
Obrázok nie je k dispozícii
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana
horček drsný Sturmov
hořeček drsný Sturmův
Gentianella praecox subsp. bohemica
horček včasný český
hořeček mnohotvarý český
Gentianella sp.
horček
hořeček
Gentianopsis ciliata
pahorec brvitý
hořec brvitý
Swertia perennis
kropenáč trváci
kropenáč vytrvalý