Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Cyperaceae

Názov huby Obrázky
Blysmus compressus
škripinka stlačená
skřípinka smáčknutá
Bolboschoenus laticarpus
šašina
kamyšník širokoplodý
Bolboschoenus planiculmis
šašina
kamyšník polní
Carex acuta
ostrica štíhla
ostřice štíhlá
Carex acutiformis
ostrica ostrá
ostřice ostrá
Carex alba
ostrica biela
ostřice bílá
Carex appropinquata
ostrica odchylná
ostřice odchylná
Carex aterrima
ostrica najtmavšia
ostřice nejtmavší
Carex atrata
ostrica tmavá
ostřice tmavá
Carex bigelowii
ostrica Bigelowova
ostřice Bigelowova
Carex bohemica
ostrica česká
ostřice šáchorovitá
Carex brachystachys
ostrica krátkoklasá
ostřice
Obrázok nie je k dispozícii
Carex brevicollis
ostrica krátkošijová
ostřice krátkošíjná
Obrázok nie je k dispozícii
Carex brizoides
ostrica traslicovitá
ostřice třeslicovitá
Carex buekii
ostrica Buekova
ostřice buekova
Carex canescens
ostrica sivastá
ostřice šedavá
Carex capillaris
ostrica vláskovitá
ostřice vláskovitá
Carex caryophyllea
ostrica klinčeková
ostřice jarní
Carex cespitosa
ostrica trsnatá
ostřice trsnatá
Carex curvata
ostrica krivolaká
ostřice křivoklasá
Carex davalliana
ostrica Davallova
ostřice Davallova
Carex digitata
ostrica prstnatá
ostřice prstnatá
Carex dioica
ostrica dvojdomá
ostřice dvoudomá
Obrázok nie je k dispozícii
Carex distans
ostrica vzdialená
ostřice oddálená
Carex disticha
ostrica dvojradová
ostřice dvouřadá
Carex divisa
ostrica delená
ostřice dělená
Obrázok nie je k dispozícii
Carex divulsa
ostrica pretrhovaná
ostřice přetrhovaná
Obrázok nie je k dispozícii
Carex echinata
ostrica ježatá
ostřice ježatá
Carex elata
ostrica vysoká
ostřice vyvýšená
Carex elongata
ostrica predĺžená
ostřice prodloužená
Carex ericetorum
ostrica vresovisková
ostřice vřesovištní
Obrázok nie je k dispozícii
Carex firma
ostrica pevná
ostřice pevná
Carex flacca subsp. flacca
ostrica sivá pravá
ostřice
Carex flava
ostrica žltá
ostřice rusá
Carex fritschii
ostrica Fritschova
ostřice doubravní
Carex fuliginosa
ostrica sadzová
ostřice
Obrázok nie je k dispozícii
Carex guestphalica
ostrica Leersova
ostřice mnoholistá
Carex hartmanii
ostrica Hartmannova
ostřice Hartmanova
Carex hirta
ostrica srstnatá
ostřice srstnatá
Carex hordeistichos
ostrica jačmeňovitá
ostřice ječmenovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Carex hostiana
ostrica Hostova
ostřice Hostova
Carex humilis
ostrica nízka
ostřice nízká
Carex chabertii
ostrica Chabertova
ostřice Chabertova
Obrázok nie je k dispozícii
Carex chordorrhiza
ostrica výbežkatá
ostřice šlahounovitá
Carex lasiocarpa
ostrica plstnatoplodá
ostřice plstnatoplodá
Obrázok nie je k dispozícii
Carex lepidocarpa
ostrica šupinatoplodá
ostřice šupinoplodá
Carex limosa
ostrica barinná
ostřice bažinná
Carex liparocarpos
ostrica leskloplodá
ostřice leskloplodá
Carex melanostachya
ostrica čiernoklasá
ostřice černoklasá
Carex michelii
ostrica Micheliho
ostřice Micheliova
Carex montana
ostrica horská
ostřice horská
Carex muricata
ostrica Pairaeiho
ostřice měkkoostenná
Carex nigra
ostrica čierna
ostřice obecná
Carex obtusata
ostrica
ostřice přítupá
Carex ornithopoda
ostrica vtákonohá
ostřice ptačí nožka
Carex otrubae
ostrica Otrubova
ostřice Otrubova
Carex ovalis
ostrica zajačia
ostřice zaječí
Carex pallens
ostrica bledastá
ostřice prstnatá bledoplevá
Carex pallescens
ostrica bledá
ostřice bledavá
Carex panicea
ostrica prosová
ostřice prosová
Carex paniculata
ostrica metlinatá
ostřice latnatá
Carex parviflora
ostrica černastá
ostřice
Carex pauciflora
ostrica málokvetá
ostřice chudokvětá
Carex pediformis subsp. rhizodes
ostrica labkatá zakoreňujúca
ostřice tlapkatá oddenkatá
Carex pendula
ostrica previsnutá
ostřice převislá
Carex pilosa
ostrica chlpatá
ostřice chlupatá
Carex pilulifera
ostrica guľkoplodá
ostřice kulkonosná
Carex praecox
ostrica včasná
ostřice časná
Carex pseudocyperus
ostrica pašachorová
ostřice nedošáchor
Carex pulicaris
ostrica blšná
ostřice blešní
Obrázok nie je k dispozícii
Carex remota
ostrica oddialená
ostřice řídkoklasá
Carex riparia
ostrica pobrežná
ostřice pobřežní
Carex rostrata
ostrica zobáčikatá
ostřice zobánkatá
Carex rupestris
ostrica skalná
ostřice skalní
Carex secalina
ostrica ražná
ostřice žitná
Carex sempervirens
ostrica vždyzelená
ostřice
Obrázok nie je k dispozícii
Carex sempervirens subsp. tatrorum
ostrica vždyzelená riedkokvetá
Ostřice vždyzelená tatranská
Carex sp.
ostrica
ostřice
Carex spicata
ostrica zblížená
ostřice klasnatá
Carex stenophylla
ostrica úzkolistá
ostřice úzkolistá
Carex supina
ostrica drobná
ostřice drobná
Carex sylvatica
ostrica lesná
ostřice lesní
Carex tomentosa
ostrica plstnatá
ostřice plstnatá
Carex tumidicarpa
ostrica sklonená
ostřice skloněná
Carex umbrosa
ostrica tôňomilná
ostřice stinná
Carex vesicaria
ostrica pľuzgierkatá
ostřice měchýřkatá
Carex viridula
ostrica Oederova
ostřice pozdní
Carex vulpina
ostrica líščia
ostřice liščí
Carex X peraffinis
ostrica
ostřice černá
Cladium mariscus
marica pílkatá
mařice pilovitá
Cyperus fuscus
šachor hnedý
šáchor hnědý
Dichostylis micheliana
trojradovka hlávkatá
šáchor Micheliův
Eleocharis acicularis
bahnička ihlovitá
bahnička jehlovitá
Eleocharis mamillata
bahnička bradavkatá
bahnička bradavkatá
Eleocharis ovata
bahnička vajcovitá
bahnička vejčitá
Eleocharis palustris
bahnička močiarna
bahnička mokřadní
Eleocharis quinqueflora
bahnička málokvetá
bahnička chudokvětá
Eleocharis uniglumis
bahnička jednoplevová
bahnička jednoplevá
Eriophorum angustifolium
páperník úzkolistý
suchopýr úzkolistý
Eriophorum latifolium
páperník širokolistý
suchopýr širolistý
Eriophorum scheuchzeri
páperník Scheuchzerov
suchopýr výběžkatý
Eriophorum vaginatum
páperník pošvatý
suchopýr pochvatý
Isolepis setacea
škripík štetinatý
bezosetka štětinovitá
Pycreus flavescens
šachorec žltkastý
šáchor žlutavý
Rhynchospora alba
ostroplod biely
hrotnosemenka bílá
Scirpoides holoschoenus
šarinka obyčajná
kamýšek obecný
Scirpoides holoschoenus subsp. australis
šarinka obyčajná južná
kamýšek obecný jižní
Scirpus sylvaticus
škripina lesná
skřípina lesní
Schoenoplectus lacustris
škripinec jazerný
Schoenoplectus supinus
škripinec nízky
skřípinec poléhavý
Schoenoplectus tabernaemontani
škripinec dvojbliznový
skřípinec Tabernaemontanův
Schoenoplectus triqueter
škripinec trojhranný
skřípinec trojhranný
Schoenus ferrugineus
šašina hrdzavá
šášina rezavá
Schoenus nigricans
šašina černastá
šášina načernalá
Trichophorum alpinum
páperec alpínsky
suchopýrek alpský
Trichophorum cespitosum
páperec trsnatý
suchopýrek trsnatý
Trichophorum pumilum
páperec nízky
suchopýrek maličký