Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Convolvulaceae

Názov huby Obrázky
Calystegia hederacea
povoja
opletník břečťanovitý
Calystegia pulchra
povoja pekná
opletník sličný
Obrázok nie je k dispozícii
Calystegia sepium
povoja plotná
opletník plotní
Convolvulus althaeoides
pupenec
svlačec proskurníkový
Convolvulus arvensis
pupenec roľný
svlačec rolní
Convolvulus cantabrica
pupenec kantabrijský
svlačec kantaberský
Convolvulus lanuginosus
pupenec
svlačec
Convolvulus lineatus
pupenec
svlačec
Convolvulus siculus
pupenec
svlačec
Convolvulus suendermannii
pupenec
svlačec
Convolvulus tricolor
pupenec trojfarebný
svlačec trojbarevný
Cuscuta epithymum
kukučina dúšková
kokotice povázka
Cuscuta europaea
kukučina európska
kokotice evropská
Grammica campestris
kukučinovec poľný
kokotice ladní
Pharbitis purpurea
povojník purpurový
povijnice nachová