Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Chenopodiaceae

Názov huby Obrázky
Atriplex hortensis
loboda záhradná
lebeda zahradní
Atriplex littoralis
loboda pobrežná
lebeda pobřežní
Obrázok nie je k dispozícii
Atriplex oblongifolia
loboda podlhovastolistá
lebeda podlouhlolistá
Obrázok nie je k dispozícii
Atriplex patula
loboda konáristá
lebeda rozkladitá
Atriplex prostrata
loboda rozprestretá
lebeda hrálovitá
Atriplex prostrata subsp. latifolia
loboda rozprestretá širokolistá
Atriplex rosea
loboda ružová
lebeda růžová
Obrázok nie je k dispozícii
Atriplex sagittata
loboda lesklá
lebeda lesklá
Atriplex tatarica
loboda tatárska
lebeda tatarská
Obrázok nie je k dispozícii
Bassia laniflora
basia vlnokvetá
bytel vlnokvětý
Bassia prostrata
basia rozprestretá
bytel rozprostřený
Bassia scoparia
basia metlovitá
bytel metlatý
Bassia sedoides
basia rozchodníkovitá
trnoplodník rozchodníkovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Camphorosma annua
gáfrovka ročná
kafranka roční
Corispermum leptopterum
plošticosemä tenkokrídle
velbloudník tenkokřídlý
Corispermum marschallii
plošticosemä Marschallovo
velbloudník
Obrázok nie je k dispozícii
Corispermum nitidum
plošticosemä lesklé
velbloudník lesklý
Chenopodium album
mrlík biely
merlík bílý
Chenopodium botrys
mrlík strapcový
merlík hroznový
Chenopodium ficifolium
mrlík figolistý
merlík fíkolistý
Chenopodium foliosum
mrlík mnoholistý
merlík listnatý
Chenopodium glaucum
mrlík sivý
merlík sivý
Chenopodium hybridum
mrlík hybridný
merlík zvrhlý
Chenopodium chenopodioides
mrlík slanomilný
merlík slanomilný
Chenopodium opulifolium
mrlík kalinolistý
merlík kalinolistý
Chenopodium polyspermum
mrlík mnohoplodý
merlík mnohosemenný
Chenopodium pumilio
mrlík nízky
merlík trpasličí
Chenopodium rubrum
mrlík červený
merlík červený
Chenopodium suecicum
mrlík švédsky
merlík švédský
Chenopodium urbicum
mrlík mestský
merlík městský
Chenopodium vulvaria
mrlík smradľavý
merlík smrdutý
Polycnemum majus
chrumkavec väčší
chruplavník větší
Polycnemum sp.
chrumkavec sp.
chruplavník sp.
Obrázok nie je k dispozícii
Salsola collina
slanobyľ pahorková
slanobýl chlumní
Obrázok nie je k dispozícii
Salsola kali subsp. ruthenica
slanobyľ draslomilná ruská
slanobýl draselný růžičkovitý
Suaeda pannonica
soľnička panónska
solnička panonská
Obrázok nie je k dispozícii