Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Campanulaceae

Názov huby Obrázky
Adenophora liliifolia
zvonovec ľaliolistý
zvonovec liliolistý
Asyneuma canescens
klasovec sivastý
klasovec šedavý
Campanula abietina
zvonček jedľový
zvonek jedlový
Campanula alpina
zvonček alpínsky
zvonek alpský
Campanula barbata
zvonček bradatý
zvonek vousatý
Campanula bononiensis
zvonček bolonský
zvonek boloňský
Campanula caespitosa
zvonček
zvonek trsnatý
Campanula carpatica
zvonček karpatský
zvonek karpatský
Campanula cervicaria
zvonček hrdlohojový
zvonek hadincovitý
Campanula cochleariifolia
zvonček maličký
zvonek lžičníkolistý
Campanula foliosa
zvonček
Campanula gelida
zvonček jesenický
zvonek jesenický
Campanula gentilis
zvonček
zvonek jemný
Campanula glomerata agg.
zvonček klbkatý
zvonek klubkatý
Campanula glomerata subsp. elliptica
zvonček klbkatý veľkokvetý
zvonek
Campanula glomerata subsp. farinosa
zvonček klbkatý plstnatý
zvonek klubkatý pomoučený
Campanula glomerata subsp. glomerata
zvonček klbkatý pravý
zvonek klubkatý pravý
Campanula latifolia
zvonček širokolistý
zvonek širokolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Campanula macrostachya
zvonček veľkoklasý
zvonek
Campanula moravica
zvonček moravský
zvonek moravský
Campanula orbelica
zvonček
Campanula patula
zvonček konáristý
zvonek rozkladitý
Campanula pelviformis
zvonček
zvonek
Campanula persicifolia
zvonček broskyňolistý
zvonek broskvolistý
Campanula pyramidalis
zvonček
zvonek
Campanula rapunculoides
zvonček repkovitý
zvonek řepkovitý
Campanula rapunculus
zvonček repkový
zvonek řepka
Obrázok nie je k dispozícii
Campanula rotundifolia
zvonček okrúhlolistý
zvonek okrouhlolistý
Campanula rotundifolia subsp. sudetica
zvonček okrúhlolistý sudetský
zvonek okrouhlolistý sudetský
Campanula serrata
zvonček hrubokoreňový
Zvonek kopinatý
Campanula scheuchzeri
zvonček
zvonek
Campanula sibirica
zvonček sibírsky
zvonek sibiřský
Campanula sp.
zvonček
zvonek
Campanula spicata
zvonček
zvonek
Campanula tatrae
zvonček tatranský
zvonek tatranský
Campanula trachelium
zvonček pŕhľavolistý
zvonek kopřivolistý
Campanula xylocarpa
zvonček tvrdoplodý
zvonek
Obrázok nie je k dispozícii
Campanula zoysii
zvonček zoysov
Edraianthus dinaricus
zvonček
Edraianthus montenegrinus
zvonček
Obrázok nie je k dispozícii
Jasione montana
pavinec horský
pavinec horský
Jasione orbiculata
pavinec
pávinec
Legousia pentagonia
zvonkovka
zvoněnka pětičetná
Petromarula pinnata

Physoplexis comosa

zvonečník chocholatý
Phyteuma globulariifolium
zerva
Phyteuma nigrum
zerva čierna
zvonečník černý
Phyteuma orbiculare
zerva hlavičkatá
zvonečník hlavatý
Phyteuma orbiculare subsp. flexuosum
zerva hlavičkatá sprehýbaná
zvonečník hlavatý zprohýbaný
Phyteuma ovatum
zerva
zvonečník
Phyteuma persicifolium
zerva
Phyteuma sieberi
zerva
Phyteuma spicatum
zerva klasnatá
zvonečník klasnatý
Platycodon grandiflorum
balónovec veľkokvetý
boubelka velkokvětá