Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Boraginaceae

Názov huby Obrázky
Alkanna stribrnyi
alkana
kamejník
Alkanna tinctoria
alkana farbiarska
kamejník barvířský
Anchusa italica
smohla talianska
pilát modrý
Anchusa macedonica
smohla
pilát
Anchusa officinalis
smohla lekárska
pilát lékařský
Anchusa undulata subsp. hybrida
smohla
pilát
Asperugo procumbens
ostrolist ležatý
ostrolist poléhavý
Borago officinalis
borák lekársky
brutnák lékařský
Brunnera macrophylla
brunera veľkolistá
pomněnkovec velkolistý
Buglossoides arvensis
kamienka roľná
kamejka rolní
Buglossoides incrassata subsp. incrassata
kamienka
kamejka ztloustlá pravá
Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi
kamienka
kamejka ztloustlá přehlížená
Cerinthe major
voskovka väčšia
Cerinthe minor
voskovka menšia
voskovka menší
Cynoglossum creticum
psojazyk krétsky
Cynoglossum hungaricum
psojazyk uhorský
užanka uherská
Cynoglossum cheirifolium
psojazyk
Cynoglossum officinale
psojazyk lekársky
užanka lékařská
Echium angustifolium
hadinec úzkolistý
hadinec úzkolistý
Echium italicum
hadinec taliansky
hadinec italský
Echium plantagineum
hadinec skorocelový
Echium russicum
hadinec červený
hadinec červený
Echium vulgare
hadinec obyčajný
hadinec obecný
Echium wildpretii
hadinec Wildpretov
hadinec Wildpretův
Eritrichium nanum
nezábudka
pomněnečka zakrslá
Hackelia deflexa
hakélia zohnutá
lopuštík skloněný
Lappula heteracantha subsp. heterocarpa
lopúšik rôznoostnitý rôznoplodý
strošek polopásý
Lappula squarrosa
lopúšik nezábudkovitý
strošek pomněnkový
Lithospermum officinale
kamienka lekárska
kamejka lékařská
Lithospermum purpurocaeruleum
kamienka modropurpurová
kamejka modronachová
Lycopsis arvensis
pŕhlica roľná
prlina rolní
Myosotis alpestris
nezábudka alpínska
pomněnka vysokohorská
Myosotis arvensis
nezábudka roľná
pomněnka rolní
Myosotis caespitosa
nezábudka trsnatá
pomněnka trsnatá
Myosotis discolor
nezábudka pestrá
pomněnka různobarvá
Myosotis incrassata
nezábudka
Myosotis laxiflora
nezábudka málokvetá
pomněnka bahenní volnokvětá
Myosotis nemorosa
nezábudka hájna
pomněnka hajní
Myosotis ramosissima
nezábudka kopcová
pomněnka chlumní
Myosotis scorpioides
nezábudka močiarna
pomněnka bahenní
Myosotis sp.
nezábudka
pomněnka
Myosotis sparsiflora
nezábudka riedkokvetá
pomněnka řídkokvětá
Myosotis stenophylla
nezábudka úzkolistá
pomněnka úzkolistá
Myosotis stricta
nezábudka drobnokvetá
pomněnka drobnokvětá
Myosotis sylvatica
nezábudka lesná
pomněnka lesní
Neatostema apulum
kamienka
kamejka apulijská
Nonea pulla
ostreň počerný
pipla osmahlá
Omphalodes scorpioides
pupkovec nezábudkovitý
pupkovec pomněnkový
Omphalodes verna
pupkovec jarný
pupkovec jarní
Onosma arenaria
rumenica piesočná
ruměnice písečná
Onosma echioides
rumenica
Onosma graeca
rumenica grécka
ruměnice řecká
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata
rumenica nepravá bradavičnatá
ruměnice
Onosma viridis
rumenica turnianská
ruměnice turňanská
Onosma visianii
rumenica Visianiho
ruměnice krasová
Pentaglottis sempervirens

pilátka vždyzelená
Pulmonaria angustifolia
pľúcnik úzkolistý
plicník úzkolistý
Pulmonaria mollis
pľúcnik mäkký
plicník měkký
Pulmonaria murini
pľúcnik Murínov
plicník Murínův
Pulmonaria obscura
pľúcnik tmavý
plicník tmavý
Pulmonaria officinalis
pľúcnik lekársky
plicník lékařský
Pulmonaria rubra
pľúcnik
plicník
Pulmonaria sp.
pľúcnik
plicník
Symphytum angustifolium
kostihoj úzkolistý
kostival hlíznatý úzkolistý
Symphytum bohemicum
kostihoj český
kostival český
Symphytum cordatum
kostihoj srdcovitolistý
kostival srdčitý
Symphytum officinale
kostihoj lekársky
kostival lékařský
Symphytum tanaicense
kostihoj močiarny
kostival bažinný
Symphytum tuberosum
kostihoj hľuznatý
kostival hlíznatý