Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Asteraceae

Názov huby Obrázky
Acosta diffusa
nevädzka rozložitá
chrpa rozkladitá
Obrázok nie je k dispozícii
Acosta rhenana
nevädzka porýnska
chrpa latnatá
Adenostyles alliariae
mačucha cesnačkovitá
havez česnáčková
Adenostyles alpina
mačucha
Adenostyles leucophylla
mačucha
havez bělolistá
Achillea aspleniifolia
rebríček slezinníkolistý
řebříček sleziníkolistý
Achillea atrata
rebríček
Achillea clavennae
rebríček
řebříček
Achillea collina
rebríček kopcový
řebříček chlumní
Achillea crithmifolia
rebríček jemnolistý
řebříček jemnolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Achillea millefolium
rebríček obyčajný
řebříček obecný
Achillea millefolium subsp. alpestris
rebríček obyčajný alpínsky
řebříček obecný sudetský
Achillea millefolium subsp. sudetica
rebríček obyčajný sudetský
řebříček obecný sudetský
Achillea multifida
rebríček
řebríček
Achillea nobilis
rebríček vznešený
řebříček sličný
Obrázok nie je k dispozícii
Achillea ochroleuca
rebríček hrebenitý
řebříček bledožlutý
Achillea oxyloba
rebríček
řebříček
Achillea pannonica
rebríček panónsky
řebříček panonský
Achillea pratensis
rebríček lúčny
řebříček luční
Achillea ptarmica
rebríček bertrámový
řebříček bertrám
Achillea setacea
rebríček štetinatý
řebříček štětinolistý
Achillea sp.
rebríček
řebříček
Ambrosia artemisiifolia
ambrózia palinolistá
ambrózie pelyňkolistá
Anacyclus clavatus
trahok lekársky
trahok lékařský
Anaphalis margaritacea
plesňuľka perlovitá
plesnivka perlová
Antennaria alpina
plešivec alpínsky
Antennaria carpatica subsp. carpatica
plešivec karpatský pravý
kociánek karpatský pravý
Antennaria dioica
plešivec dvojdomý
kociánek dvoudomý
Anthemis carpatica
ruman
rmen
Anthemis cotula
ruman smradľavý
rmen smrdutý
Anthemis cretica
ruman krétsky
Anthemis chia
ruman grétsky
rmen chioský
Anthemis rigida
ruman tuhý
rmen tuhý
Anthemis ruthenica
ruman rusínsky
rmen rusínský
Aposeris foetida
razivka smradľavá
razilka smrdutá
Arctium lappa
lopúch väčší
lopuch větší
Arctium minus
lopúch menší
lopuch menší
Obrázok nie je k dispozícii
Arctium nemorosum
lopúch hájny
lopuch hajní
Obrázok nie je k dispozícii
Arctium tomentosum
lopúch plstnatý
lopuch plstnatý
Argyranthemum tenerifae
Arnica montana
arnika horská
prha arnika
Arnoseris minima
jahňačka najmenšia
písečnatka nejmenší
Artemisia absinthium
palina pravá
pelyněk pravý
Artemisia alba
palina biela
pelyněk bílý
Obrázok nie je k dispozícii
Artemisia austriaca
palina rakúska
pelyněk rakouský
Obrázok nie je k dispozícii
Artemisia campestris
palina poľná
pelyněk ladní
Artemisia campestris subsp. lednicensis
palina poľná lednická
pelyněk ladní hedvábný
Artemisia dracunculus
palina dračia
pelyněk estragon
Obrázok nie je k dispozícii
Artemisia eriantha
palina skalná
pelyněk skalní
Artemisia pancicii
palina Pančičova
pelyněk Pančičův
Artemisia pontica
palina pontická
pelyněk pontický
Artemisia santonicum subsp. patens
palina slanomilná rozložitá
pelyněk slanomilný rozkladitý
Artemisia scoparia
palina metlovitá
pelyněk metlatý
Obrázok nie je k dispozícii
Artemisia vulgaris
palina obyčajná
pelyněk černobýl
Aster alpinus
astra alpínska
hvězdnice alpská
Aster amelloides
astra spišská
hvězdnice chlumní
Aster dumosus
astra krovinatá
hvězdnice nízká
Aster laevis
astra hladká
hvězdnice hladká
Aster lanceolatus
astra kopijovitolistá
hvězdnice kopinatá
Aster novae-angliae
astra novoanglická
hvězdnice novoanglická
Aster novi-belgii
astra novobelgická
hvězdnice novobelgická
Bellidiastrum michelii
stokráska Micheliho
stokroč horská
Bellis perennis
sedmokráska obyčajná
sedmikráska obecná
Bidens cernua
dvojzub ovisnutý
dvouzubec nicí
Bidens frondosa
dvojzub listnatý
dvouzubec černoplodý
Bidens radiata
dvojzub lúčovitý
dvouzubec paprsčitý
Bidens tripartita
dvojzub trojdielny
dvouzubec trojdílný
Bombycilaena erecta
plsťovka vzpriamená
protěžka vzpřímená
Buphthalmum salicifolium
volovec vŕbolistý
volovec vrbolistý
Calcitrapa solstitialis
panevädza letná
chrpa žlutá
Calcitrapa stellaris
panevädza
chrpa sikavice
Calendula arvensis
nechtík roľný
měsíček rolní
Calendula officinalis
nechtík lekársky
měsíček lékařský
Carduus acanthoides
bodliak tŕnitý
bodlák obecný
Carduus collinus
bodliak kopcový
bodlák
Carduus crispus
bodliak kučeravý
bodlák kadeřavý
Carduus micropterus
bodliak
Bodlák
Carduus nutans
bodliak ovisnutý
bodlák nicí
Carduus personata
bodliak lopúchovitý
bodlák lopuchovitý
Carduus sp.
bodliak
bodlák
Carlina acaulis subsp. acaulis
krasovlas bezbyľový pravý
pupava bezlodyžná
Carlina acaulis subsp. caulescens
krasovlas bezbyľový vyvýšený
pupava bezlodyžná prodloužená
Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii
krasovlas Biebersteinov pravý
pupava Biebersteinova pravá
Carlina corymbosa
púpava
pupava chocholičnatá
Carlina graeca
krasovlas
pupava
Obrázok nie je k dispozícii
Carlina vulgaris
krasovlas obyčajný
pupava obecná
Carthamus caeruleus
bodliak
bodlák modrý
Carthamus lanatus
požlt vlnatý
světlice vlnatá
Carthamus tinctorius
požlt farbiarsky
světlice barvířská
Centaurea × fleischeri
nevädzovec
chrpa
Centaurea × melanocalathia
Centaurea × moravica
nevädzovec
chrpa moravská
Centaurea ceratophylla
nevädzník
chrpa
Centaurea deusta
nevädzník
chrpa
Centaurea erdneri
nevädzovec
chrpa Erdnerova
Centaurea glaberrima
nevädzník
chrpa
Centaurea glaberrima subsp. divergens
nevädzník
chrpa
Obrázok nie je k dispozícii
Centaurea idaea
panevädza krétska
chrpa
Centaurea napifolia
nevädza
chrpa
Centaurea raphanina
nevädza
chrpa ředkvovitá
Centaurea salonitana
nevädzník
chrpa
Centaurea transalpina
nevädznik
crhpa zaalpská
Cicerbita alpina
mliečivec alpínsky
mléčivec alpský
Cichorium intybus
čakanka obyčajná
čekanka obecná
Cirsium acaule
pichliač bezbyľový
pcháč bezlodyžný
Cirsium arvense
pichliač roľný
pcháč oset
Cirsium brachycephalum
pichliač úzkolistý
pcháč žlutoostenný
Cirsium canum
pichliač sivý
pcháč šedý
Cirsium eriophorum
pichliač bielohlavý
pcháč bělohlavý
Cirsium erisithales
pichliač lepkavý
pcháč lepkavý
Cirsium heterophyllum
pichliač rôznolistý
pcháč různolistý
Cirsium ligulare
pichliač
pcháč
Cirsium oleraceum
pichliač zelinový
pcháč zelinný
Cirsium palustre
pichliač močiarny
pcháč bahenní
Cirsium pannonicum
pichliač panónsky
pcháč panonský
Cirsium rivulare
pichliač potočný
pcháč potoční
Cirsium spinosissimum
pichliač
Cirsium vulgare
pichliač obyčajný
pcháč obecný
Cirsium waldsteinii
pichliač Waldsteinov
pcháč poloninský
Cnicus benedictus
benedikt lekársky
benedikt lékařský
Colymbada alpestris
nevädzník alpínsky
chrpa
Obrázok nie je k dispozícii
Colymbada sadleriana
nevädzník panónsky
chrpa
Obrázok nie je k dispozícii
Colymbada scabiosa
nevädzník hlaváčovitý
chrpa čekánek
Conyza canadensis
turanec kanadský
turanka kanadská
Cosmos bipinnatus
krasuľka perovitá
krásenka zpeřená
Obrázok nie je k dispozícii
Cota austriaca
rumanovec rakúsky
rmen rakouský
Cota segetalis
rumanovec
Marunek
Cota tinctoria
rumanovec farbiarsky
rmen barvířský
Crepis alpestris
škarda alpská
škarda alpská
Crepis aurea
škarda
škarda
Crepis biennis
škarda dvojročná
škarda dvouletá
Crepis capillaris
škarda vláskovitá
škarda vláskovitá
Crepis conyzifolia
škarda veľkoúborová
škarda velkoúborná
Crepis foetida
škarda smradľavá
škarda smrdutá
Obrázok nie je k dispozícii
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia
škarda smradľavá makolistá
Crepis jacquinii
škarda Jacquinova
škarda Jacquinova
Crepis mollis
škarda mäkká
škarda měkká
Obrázok nie je k dispozícii
Crepis mollis subsp. hieracioides
škarda mäkká jastrabníkovitá
škarda měkká čertkusolistá
Crepis paludosa
škarda močiarna
škarda bahenní
Crepis pannonica
škarda panónska
škarda panonská
Crepis praemorsa
škarda odhryznutá
škarda ukousnutá
Crepis praemorsa subsp. dinarica
škarda
Crepis pulchra
škarda úhľadná
škarda
Crepis rubra
škarda
Crepis setosa
škarda štetinatá
škarda štětinkatá
Crepis tectorum
škarda strechová
škarda střešní
Crepis terglouensis
škarda
Crepis vesicaria
škarda mnohotvará
Crinitina linosyris
zlatovlások obyčajný
hvězdnice zlatovlásek
Crupina vulgaris
krupinka obyčajná
chrpinka obecná
Cyanus mollis
nevädza mäkká
chrpa horská měkká
Cyanus montanus
nevädza horská
chrpa horská
Cyanus segetum
nevädza poľná
chrpa modrá
Cyanus triumfettii subsp. axillaris
nevädza Triumfettova konáristá
chrpa chlumní širolistá
Dendranthema zawadskii
chryzantéma pieninská
listopadka pieninská
Dittrichia viscosa
ditrichie lepkavá
Doronicum austriacum
kamzičník rakúsky
kamzičník rakouský
Doronicum columnae
kamzičník Columnov
kamzičník Columnův
Doronicum glaciale
kamzičník
kamzičník
Doronicum grandiflorum
kamzičník
kamzičník
Doronicum hungaricum
kamzičník podlhovastolistý
kamzičník
Doronicum stiriacum
kamzičník chlpatý
kamzičník Clusiův
Echinacea purpurea
echinacea purpurová
třapatka nachová
Echinops ritro
ježibaba belasá
bělotrn modrý
Echinops ritro subsp. ruthenicus
ježibaba belasá rusínska
bělotrn modrý ukrajinský
Obrázok nie je k dispozícii
Echinops sphaerocephalus
ježibaba guľatohlavá
bělotrn kulatohlavý
Erigeron acris
turica ostrá
turan ostrý
Erigeron alpinus
turica alpínska
turan
Erigeron atticus
turica karpatská
turan
Obrázok nie je k dispozícii
Erigeron borealis
turica severná
Erigeron hungaricus
turica uhorská
turan
Erigeron podolicus
turica podolská
turan podolský
Erigeron uniflorus
turica jednoúborová
turan
Obrázok nie je k dispozícii
Eupatorium cannabinum
konopáč obyčajný
sadec konopáč
Filaginella uliginosa
bielolístok barinný
protěž bažinná
Filago lutescens
bielolist žltkastý
bělolist žlutavý
Filago pygmaea
bielolist
Filago vulgaris
bielolist obyčajný
bělolist obecný
Galactites duriaei
Galactites tomentosa
bodliak
bodlákovec skvrnitý
Galatella cana
hviezdovec sivý
slanice sivá
Galatella punctata
hviezdovec bodkovaný
hvězdnice tečkovaná
Galinsoga parviflora
žltnica maloúborová
pěťour malokvětý
Galinsoga urticifolia
žltnica pŕhľavolistá
pěťour srstnatý
Gazania jurineifolia
Gazania
Gazánie
Geropogon hybridus
Glebionis coronaria
chryzantémovka vencová
Glebionis segetum
chryzantémovka siatinová
Gnaphalium hoppeanum
plesnivček
Gnaphalium luteoalbum
paplesnivček žltobiely
protěž žlutobílá
Guizotia abyssinica

mastňák habešský
Obrázok nie je k dispozícii
Helianthus annuus
slnečnica ročná
slunečnice roční
Helianthus debilis
slnečnica útla
slunečnice slabá
Obrázok nie je k dispozícii
Helianthus tuberosus
slnečnica hľuznatá
slunečnice topinambur
Helichrysum arenarium
slamiha piesočná
smil písečný
Helichrysum italicum
slamiha
smil
Helichrysum melitense
Hieracium alpinum
jastrabník alpínsky
jestřábník alpský
Hieracium atratum
jastrabník čierny
jestřábník černý
Hieracium bifidum
jastrabnik
jestřábník dvouklaný
Hieracium bupleuroides
jastrabník prerastlíkový
jestřábník prorostlíkovitý
Hieracium caesioides
jastrabnik
jestřábník
Hieracium caesium
jastrabník
jestřábník sivý
Hieracium carpathicum
jastrabnik karpatský
jestřábník karpatský
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium dentatum
jastrabnik
jestřábník
Hieracium diaphanoides
jastrabnik
jestřábník průzračný
Hieracium fritzei
jastrabnik
jestřábník kopišťolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium glabratum
jastrabnik
jestřábník
Hieracium glaucinum
jastrabník sivastý
jestřábník nasivělý
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium heterogynum
jastrabnik
jestřábník
Hieracium intybaceum
Jastrabník
jestřabník
Hieracium inuloides
jastrabnik
jestřábník omanovitý
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium jurassicum
jastrabnik
jestřábník jurský
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium krizsnae
jastrabnik križnianský
jestřábník križňanský
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium laevigatum
jastrabník hladký
jestřábník hladký
Hieracium lachenalii
jastrabník Lachenalov
jestřábník Lachenalův
Hieracium levicaule
jastrabnik obyčajný
jestřábník obecný
Hieracium lingelsheimii
jastrabnik
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium liptoviense
jastrabnik liptovský
jestřábník liptovský
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium maculatum
jastrabník škvrnitý
jestřábník skvrnitý
Hieracium melanocephalum
jastrabník
jestřábník černohlavý
Hieracium mixtum
jastrabník
Jestřábník pomíchaný
Hieracium murorum
jastrabník lesný
jestřábník zední
Hieracium nigrescens
jastrabnik černastý
jestřábník černavý
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium nigritum
jastrabník počerný
jestřábník načernalý
Hieracium nigrostylum
jastrabnik
jestřábník černoblizný
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium nivimontis
jastrabník
jestřábník sněžnický
Hieracium obscuratum
jastrabnik
jestřábník potemnělý
Hieracium palenicae
jastrabník páleniciansky
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium pallescens
jastrabnik
jestřábník
Hieracium piliferum
jastrabnik
jestřábník
Hieracium pilosum
jastrabník chlpatý
jestřábník chlupatý
Hieracium praecurrens
jastrabnik prevýšený
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium prenanthoides
jastrabnik
jestřábník věsenkovitý
Hieracium pseudobifidum
jastrabnik
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium racemosum
jastrabník strapcovitý
jestřábník hroznatý
Hieracium rohacsense
jastrabník roháčsky
jestřábník roháčský
Hieracium rohlenae
jastrabník
jestřábník Rohlenův
Hieracium sabaudum
jastrabník savojský
jestřábník savojský
Hieracium scorzonerifolium
jastrabnik hadomorolistý
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium serratum
jastrabnik
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium schmidtii subsp. candicans
jastrabník
jestřábník bledý šedavý
Hieracium schmidtii subsp. graniticum
jastrabník
Hieracium schmidtii subsp. schmidtii
jastrabník bledý pravý
jestřábník bledý pravý
Hieracium schneiderianum
jastrabnik
jestřábník Schneiderův
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium silesiacum
jastrabnik slezsky
jestřábník slezský
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium sp.
jastrabník
jestřábník
Hieracium speciosum
jastrabnik
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium stygium
jastrabník pochmúrny
jestřábník kalný
Hieracium subsinuatum
jastrabnik
jestřábník
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium tenuiflorum
jastrabnik
jestřábník úzkokvětý
Hieracium uechtritzianum
jastrabnik
jestřábník Uechtritzův
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium umbellatum
jastrabník okolíkatý
jestřábník okoličnatý
Hieracium umbrosum
jastrabnik
jestřábník
Hieracium vasconicum
jastrabnik
jestřábník křovinný
Obrázok nie je k dispozícii
Hieracium villosum
jastrabník huňatý
jestřábník huňatý
Hieracium virgicaule
jastrabnik rozložený
jestřábník rozložený
Obrázok nie je k dispozícii
Homogyne alpina
podbelica alpínska
podbělice alpská
Hypochaeris radicata
prasatník krátkokoreňový
prasetník kořenatý
Chondrilla juncea
chondrila prútnatá
radyk prutnatý
Chrysanthemum coccineum
chryzantéma
kopretina řimbaba
Inula britannica
oman britský
oman britský
Inula conyzae
oman hnidákovitý
oman hnidák
Inula crithmoides
oman
oman přímořský
Inula ensifolia
oman mečolistý
oman mečolistý
Inula germanica
oman nemecký
oman německý
Inula helenium
oman pravý
oman pravý
Inula hirta
oman srstnatý
oman srstnatý
Inula oculus-christi
oman hodvábny
oman oko Kristovo
Inula salicina
oman vŕbolistý
oman vrbolistý
Inula verbascifolia
oman
oman diviznolistý
Iva xanthiifolia
iva voškovníkovitá
pouva řepňolistá
Jacea oxylepis
nevädzovec veľkokvetý
chrpa ostroperá
Jacea pannonica
nevädzovec panónsky
chrpa luční úzkolistá
Jacea pseudophrygia
nevädzovec vyvýšený
chrpa parukářka
Jacea stenolepis
nevädzovec úzkoperý
chrpa úzkoperá
Jacea subjacea
nevädzovec strapatý
chrpa luční hřebenitá
Jurinea mollis
sinokvet mäkký
sinokvět měkký
Jurinea mollis subsp. macrocalathia
sinokvet mäkký veľkoúborový
sinokvět
Lactuca perennis
šalát trváci
locika vytrvalá
Lactuca quercina
šalát dubolistý
locika dubová
Obrázok nie je k dispozícii
Lactuca saligna
šalát vŕbolistý
locika vrbová
Lactuca serriola
šalát kompasový
locika kompasová
Lactuca viminea
šalát prútnatý
locika prutnatá
Lapsana communis
lýrovka obyčajná
kapustka obecná
Leontodon autumnalis
púpavec jesenný
máchelka podzimní
Leontodon hispidus
púpavec srstnatý
máchelka srstnatá
Leontodon hispidus subsp. danubialis
púpavec srstnatý dunajský
máchelka srstnatá olysalá
Leontodon incanus
púpavec sivý
máchelka šedá
Leontodon saxatilis
púpavec skalný
máchelka pampeliškovitá
Obrázok nie je k dispozícii
Leontopodium alpinum
plesnivec alpínsky
plesnivec alpský
Leucanthemella serotina
králik neskorý
luhovnice pozdní
Leucanthemopsis alpina
pakrálik alpínsky
kopretinka alpská
Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae
pakrálik alpínsky tatranský
kopretinka alpská tatranská
Leucanthemum ircutianum
margaréta včasná
kopretina irkutská
Leucanthemum vulgare
margaréta biela
kopretina bílá
Leucanthemum waldsteinii
margaréta okrúhlolistá
kopretina
Ligularia glauca
jazyčník sivý
popelivka sivá
Ligularia sibirica
jazyčník sibírsky
popelivka sibiřská
Logfia arvensis
bielolist roľný
bělolist rolní
Logfia minima
bielolist najmenší
bělolist nejmenší
Matricaria discoidea
rumanček diskovitý
heřmánek terčovitý
Mycelis muralis
šalátovka múrová
mléčka zední
Omalotheca norvegica
plesnivček nórsky
protěž norská
Omalotheca supina
plesnivček nízky
protěž nízká
Omalotheca sylvatica
plesnivček lesný
protěž lesní
Onopordum acanthium
ostropes obyčajný
ostropes trubil
Pallenis spinosa
hviezdička ostnatá
hvězdička ostnitá
Petasites albus
deväťsil biely
devětsil bílý
Petasites hybridus
deväťsil lekársky
devětsil lékařský
Petasites kablikianus
deväťsil Kablíkovej
devětsil Kablíkové
Picnomon acarna
Picris hieracioides
horčík jastrabníkovitý
hořčík jestřábníkovitý
Pilosella aurantiaca
chlpánik oranžový
jestřábník oranžový
Pilosella aurantiaca subsp. carpathicola
chlpánik oranžový karpatský
chlupáček oranžový karpatský
Pilosella auriculoides
chlpánik
jestřábník sličný
Pilosella bauhinii
chlpánik Bauhinov
jestřábník Bauhinův
Pilosella brachiata
chlpáník
chlupáček vidličnatý
Pilosella caespitosa
chlpánik lúčny
jestřábník trsnatý
Pilosella cymosa
chlpánik vrcholíkatý
jestřábník vrcholičnatý
Pilosella densiflora
chlpánik nakopený
jestřábník hustokvětý
Pilosella echioides
chlpánik hadincovitý
jestřábník hadincovitý
Pilosella erythrochrista
chlpáník
jestřábník rolní
Pilosella flagellaris
chlpánik výbežkatý
jestřábník výběžkatý
Pilosella floribunda
chlpánik mnohokvetý
jestřábník květnatý
Pilosella glomerata
chlpánik klbkatý
jestřábník klubkatý
Pilosella koernickeana
chlpánik Körnickův
jestřábník Körnickův
Pilosella leptophyton
chlpánik
jestřábník lesostepní
Pilosella macrantha
chlpánik veľkoúborový
jestřábník velkoúborný
Pilosella melinomelas
chlpánik
jestřábník černozelený
Pilosella officinarum
chlpánik obyčajný
jestřábník chlupáček
Pilosella piloselliflora
chlpáník
chlupáček dlouhokvětý
Pilosella piloselloides
chlpánik úzkolistý
jestřábník úzkolistý
Pilosella polymastix
chlpáník
chlupáček modrozelený
Pilosella rothiana
chlpánik Rothov
jestřábník štětinatý
Pilosella visianii
chlpáník
jestřábník Visianiho
Pilosella ziziana
chlpáník
jestřábník Zizův
Podospermum canum
hadokoreň sivý
hadí mord šedý
Prenanthes purpurea
srnovník purpurový
věsenka nachová
Pulicaria dysenterica
blšník červienkový
blešník úplavičný
Pulicaria vulgaris
blšník obyčajný
blešník obecný
Pyrethrum clusii
rimbaba karpatská
řimbaba karpatská
Pyrethrum corymbosum
rimbaba chocholíkatá
řimbaba chocholičnatá
Pyrethrum parthenium
rimbaba obyčajná
řimbaba obecná
Rudbeckia hirta
rudbekia srstnatá
třapatka srstnatá
Rudbeckia laciniata
rudbekia strapatá
třapatka dřípatá
Saussurea alpina
pabodliak alpínsky
chrpovník alpský
Obrázok nie je k dispozícii
Saussurea pygmaea
pabodliak nízky
chrpovník nízký
Scolymus hispanicus
bodliak stredozemný
ostnatec středozemní
Scorzonera austriaca
hadomor rakúsky
hadí mord rakouský
Scorzonera cretica
hadomor krétsky
hadí mord krétský
Scorzonera hispanica
hadomor španielsky
hadí mord španělský
Scorzonera humilis
hadomor nízky
hadí mord nízký
Scorzonera parviflora
hadomor maloúborový
hadí mord maloúborný
Scorzonera purpurea
hadomor purpurový
hadí mord nachový
Scorzonera rosea
hadomor ružový
hadí mord růžový
Scorzonera undulata
hadomor poľný
Scorzoneroides montana
púpavec
podzimka
Senecio abrotanifolius
starček abrotanolistý
starček
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus
starček abrotanolistý karpatský
starček karpatský
Senecio aquaticus
starček vodný
starček vodný
Senecio cineraria
starček
starček přímořský
Senecio doria
starček zlatožltý
starček zlatý
Senecio erraticus
starček bludný
starček bludný
Senecio erucifolius
starček erukolistý
starček roketolistý
Obrázok nie je k dispozícii
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius
starček erukolistý úzkolistý
Senecio germanicus
starček nemecký
starček německý
Obrázok nie je k dispozícii
Senecio hercynicus
starček hercýnsky
starček hercynský
Senecio incanus
starček sivý
starček šedavý
Senecio incanus subsp. carniolicus
starček sivý kranský
starček šedavý kraňský
Senecio incanus subsp. carniolicus.
starček sivý kranský
Starček šedavý kraňský
Obrázok nie je k dispozícii
Senecio jacobaea
starček Jakubov
starček přímětník
Senecio leucanthemifolius
starček
Senecio ovatus
starček vajcovitolistý
starček Fuchsův
Senecio rupestris
starček skalný
starček skalní
Senecio sarracenicus
starček poriečny
starček poříční
Senecio sp.
starček
starček
Senecio squalidus
starček
starček
Senecio subalpinus
starček subalpínsky
starček podalpský
Senecio sylvaticus
starček lesný
starček lesní
Senecio umbrosus
starček tôňomilný
starček stinný
Senecio vernalis
starček jarný
starček jarní
Senecio viscosus
starček lepkavý
starček lepkavý
Senecio vulgaris
starček obyčajný
starček obecný
Serratula lycopifolia
kosienka karbincolistá
srpice karbincolistá
Serratula tinctoria
kosienka farbiarska
srpice barvířská
Silybum marianum
pestrec mariánsky
ostropestřec mariánský
Solidago canadensis
zlatobyľ kanadská
zlatobýl kanadský
Solidago gigantea
zlatobyľ obrovská
zlatobýl obrovský
Solidago virgaurea
zlatobyľ obyčajná
zlatobýl obecný
Solidago virgaurea subsp. minuta
zlatobyľ obyčajná alpská
zlatobýl obecný alpínský
Sonchus arvensis
mlieč roľný
mléč rolní
Sonchus asper
mlieč drsný
mléč drsný
Sonchus oleraceus
mlieč zelinný
mléč zelinný
Sonchus palustris
mlieč močiarny
mléč bahenní
Stenactis annua
hviezdnik ročný
turan roční
Tagetes erecta
aksamietnica vzpriamená
aksamitník vzpřímený
Tagetes patula
aksamietnica rozložitá
aksamitník rozkladitý
Obrázok nie je k dispozícii
Tanacetum vulgare
vratič obyčajný
vratič obecný
Taraxacum acervatulum
púpava
pampeliška zlatožlutá
Taraxacum alatum
púpava
pampeliška křídlatá
Taraxacum amplum
púpava
pampeliška vypouklá
Taraxacum atrox
púpava
pampeliška úděsná
Taraxacum baeckiiforme
púpava
pampeliška přečasná
Taraxacum bessarabicum
púpava besarábska
pampeliška besarabská
Taraxacum brandenburgicum
púpava brandenburgská
pampeliška braniborská
Taraxacum clarum
púpava
pampeliška pestrolistenná
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum copidophyllum
púpava
pampeliška šavlovitá
Taraxacum crassum
púpava
pampeliška tlustá
Taraxacum cristatum
púpava hrebienkatá
pampeliška hřebínkatá
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum danubium
púpava podunajská
pampeliška podunajská
Taraxacum diastematicum
púpava
pampeliška mezernatá
Taraxacum ekmanii
púpava
pampeliška salátová
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum erythrocarpum
púpava západoslovenská
pampeliška rudoplodá
Taraxacum erythrospermum
púpava purpurovoplodá
pampeliška červenoplodá
Taraxacum exsertiforme
púpava
pampeliška vyčnívající
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum fasciatum
púpava
pampeliška svazčitá
Taraxacum freticola
púpava
pampeliška popletená
Taraxacum fulvum
púpava hnedožltá
pampeliška plavá
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum gelertii
púpava
pampeliška Gelertova
Taraxacum hollandicum
púpava
pampeliška nizozemská
Taraxacum jugiferum
púpava
pampeliška rozevlátá
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum kok-saghyz
púpava
pampeliška koksagyz
Taraxacum laticordatum
púpava
pampeliška širolistá
Taraxacum limosum
púpava močiarna
pampeliška mokřadní
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum linearisquameum
púpava
pampeliška mnohoúborná
Taraxacum macranthoides
púpava
pampeliška učesaná
Taraxacum melanostigma
púpava
pampeliška černoblizná
Taraxacum nordstedtii
púpava
Taraxacum oblongatum
púpava
pampeliška podlouhlá
Taraxacum officinale
púpava lekárska
pampeliška
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum parnassicum
púpava sliezska
pampeliška slezská
Taraxacum piceatum
púpava
pampeliška smolná
Taraxacum praestabile
púpava
pampeliška pravidelná
Taraxacum proximum
púpava žltkastá
pampeliška spřízněná
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum prunicolor
púpava slivková
pampeliška švestková
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum pseudoretroflexum
púpava
pampeliška zprohýbaná
Taraxacum sect. Alpestria
púpava
pampeliška
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum sect. Alpina
púpava
pampeliška
Taraxacum sect. Erythrosperma
púpava
pampeliška
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum sect. Palustria
púpava
pampeliška
Obrázok nie je k dispozícii
Taraxacum sect. Ruderalia
púpava
pampeliška
Taraxacum serotinum
púpava neskorá
pampeliška pozdní
Taraxacum sertatum
púpava
pampeliška věncová
Taraxacum urbicola
púpava
pampeliška návesní
Taraxacum valens
púpava
pampeliška nenápadná
Taraxacum violaceifrons
púpava
pampeliška fialková
Obrázok nie je k dispozícii
Telekia speciosa
telekia ozdobná
kolotočník ozdobný
Tephroseris aurantiaca
popolavec oranžový
Tephroseris capitata
popolavec hlavatý
starček hlavatý
Tephroseris crispa
popolavec kučeravý
starček potoční
Tephroseris integrifolia
popolavec celistvolistý
starček celolistý
Tephroseris longifolia subsp. moravica
popolavec dlholistý moravský
starček dlouholistý moravský
Tephroseris papposa
popolavec sírovožltý
starček sírožlutý
Tragopogon dubius
kozobrada kyjačikovitá
kozí brada pochybná
Tragopogon orientalis
kozobrada východná
kozí brada východní
Tragopogon porrifolius
kozobrada
kozí brada pórolistá
Tragopogon pratensis
kozobrada lúčna
kozí brada
Tragopogon ruber
kozobrada červená
Tripolium pannonicum
astrička panónska
hvězdnice slanistá panonská
Tussilago farfara
podbeľ liečivý
podběl lékařský
Urospermum dalechampii
urospermum
urospermum zobánkaté
urospermum picroides
urospermum
Obrázok nie je k dispozícii
Willemetia stipitata
jastrabníkovec stopkatý
pleška stopkatá
Xanthium albinum
voškovník polabský
řepeň polabská
Xanthium spinosum
voškovník tŕnitý
řepeň trnitá
Xanthium strumarium
voškovník obyčajný
řepeň durkoman
Xeranthemum annuum
suchokvet ročný
suchokvět roční
Zinnia elegans
cínia pôvabná
ostálka sličná