Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Asparagaceae

Názov huby Obrázky
Agave americana
agáve americká
Anthericum liliago
jagavka ľaliovitá
bělozářka liliovitá
Anthericum ramosum
jagavka konáristá
bělozářka větevnatá
Asparagus acutifolius
chřest pichlavý
Asparagus officinalis
asparágus lekársky
chřest lékařský
Muscari neglectum
modrica nebadaná
modřenec hroznatý
Ornithogalum brevistylum
bledavka ihlanovitá
snědek jehlancovitý
Ornithogalum divergens
bledavka rozdielna
snědek rozkladitý
Obrázok nie je k dispozícii
Ornithogalum umbellatum
bledavka okolíkatá
snědek chocholičnatý
Othocallis siberica
scilovka sibírska
ladoňka sibiřská
Ruscus aculeatus
listnatec tŕnitý
Scilla bifolia subsp. rara
scila
ladoňka dvoulistá vzácná
Scilla bifolia subsp. spetana var. magnomoravica
ladoňka dvoulistá spetova velkomoravská