Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Araceae

Názov huby Obrázky
Arum alpinum
áron alpský
árón východní
Arum italicum
áron
árón italský
Arum maculatum
áron škvrnitý
árón plamatý
Calla palustris
diablik močiarny
ďáblík bahenní
Dracunculus vulgaris
drakovec
drakovec obecný
Lemna trisulca
žaburinka trojbrázdová
okřehek trojbrázdý
Pistia stratiotes
-
babelka řezanovitá
Spirodela polyrhiza
spirodelka mnohokoreňová
závitka mnohokořenná
Wolffia arrhiza
drobuľka bezkoreňová
drobnička bezkořenná