Úvodná stránka » Atlas rastlín »

Atlas rastlín - Čelaď Araceae

Názov huby Obrázky
Arum alpinum
áron alpský
árón východní
Arum italicum
áron
árón italský
Obrázok nie je k dispozícii
Arum maculatum
áron škvrnitý
árón plamatý
Calla palustris
diablik močiarny
ďáblík bahenní
Dracunculus vulgaris
drakovec
drakovec obecný
Lemna trisulca
žaburinka trojbrázdová
okřehek trojbrázdý
Pistia stratiotes
-
babelka řezanovitá
Spirodela polyrhiza
spirodelka mnohokoreňová
závitka mnohokořenná
Wolffia arrhiza
drobuľka bezkoreňová
drobnička bezkořenná