Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod všivec

Názov rastliny Obrázky
všivec
Pedicularis tuberosa
všivec
Obrázok nie je k dispozícii
všivec
Pedicularis sudetica
všivec krkonošský
Obrázok nie je k dispozícii
všivec
Pedicularis rostratocapitata
všivec zobánkatohlavatý
všivec chochlatý
Pedicularis comosa
všivec chocholatý
všivec karpatský
Pedicularis hacquetii
všivec Hacquetův
všivec lesný
Pedicularis sylvatica
všivec lesní
všivec močiarny
Pedicularis palustris
všivec bahenní
všivec Oederov
Pedicularis oederi
všivec Oederův
všivec praslenatý
Pedicularis verticillata
všivec přeslenitý
všivec statný
Pedicularis exaltata
všivec statný
všivec žezlovitý
Pedicularis sceptrum-carolinum
všivec žezlovitý