Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod očianka

Názov rastliny Obrázky
očianka
Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa
očianka
Euphrasia minima
světlík
očianka
Euphrasia sp.
světlík
Obrázok nie je k dispozícii
očianka belasá
Euphrasia coerulea
světlík modravý
Obrázok nie je k dispozícii
očianka drobnokvetá
Euphrasia micrantha
světlík drobnokvětý
Obrázok nie je k dispozícii
očianka pestrá
Euphrasia picta
světlík pestrý
Obrázok nie je k dispozícii
očianka Rostkovova
Euphrasia rostkoviana
světlík lékařský
očianka slovenská
Euphrasia slovaca
světlík slovenský
očianka soľnohradská
Euphrasia salisburgensis
světlík solnohradský
očianka tatárska
Euphrasia tatarica
světlík tuhý tatarský
očianka tatranská
Euphrasia tatrae
světlík
Obrázok nie je k dispozícii
očianka tuhá
Euphrasia stricta
světlík tuhý