Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod očianka

Názov rastliny Obrázky
očianka
Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa
očianka
Euphrasia minima
světlík
očianka
Euphrasia sp.
světlík
Obrázok nie je k dispozícii
očianka belasá
Euphrasia coerulea
světlík modravý
Obrázok nie je k dispozícii
očianka drobnokvetá
Euphrasia micrantha
světlík drobnokvětý
Obrázok nie je k dispozícii
očianka pestrá
Euphrasia picta
světlík pestrý
Obrázok nie je k dispozícii
očianka Rostkovova
Euphrasia rostkoviana
světlík lékařský
očianka slovenská
Euphrasia slovaca
světlík slovenský
očianka soľnohradská
Euphrasia salisburgensis
světlík solnohradský
očianka tatranská
Euphrasia tatrae
světlík
Obrázok nie je k dispozícii
očianka tuhá
Euphrasia stricta
světlík tuhý