Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod lipnica

Názov rastliny Obrázky
lipnica
Poa crassipes
lipnice tlustonohá
Obrázok nie je k dispozícii
lipnica alpínska
Poa alpina
lipnice alpská
lipnica bádenská
Poa badensis
lipnice bádenská
lipnica cibuľkatá
Poa bulbosa
lipnice cibulkatá
lipnica cibuľkatá úhľadná
Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna
lipnice cibulkatá ladná
lipnica hájna
Poa nemoralis
lipnice hajní
Obrázok nie je k dispozícii
lipnica Chaixova
Poa chaixii
lipnice širolistá
lipnica lúčna
Poa pratensis
lipnice luční
Obrázok nie je k dispozícii
lipnica močiarna
Poa palustris
lipnice bahenní
Obrázok nie je k dispozícii
lipnica močiarna málokvetá
Poa palustris subsp. xerotica
lipnica močiarna pravá
Poa palustris subsp. palustris
lipnica pospolitá
Poa trivialis
lipnice obecná
lipnica ročná
Poa annua
lipnice roční