Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod lipkavec

Názov rastliny Obrázky
lipkavec
Galium sudeticum
svízel sudetský
lipkavec
Galium valdepilosum
svízel moravský
lipkavec
Galium sp.
svízel
Obrázok nie je k dispozícii
lipkavec biely pravý
Galium album subsp. album
lipkavec lesný
Galium sylvaticum
svízel lesní
lipkavec marinkový
Galium odoratum
svízel vonný
lipkavec mäkký
Galium mollugo
svízel povázka
lipkavec močiarny
Galium palustre
svízel bahenní
lipkavec nerovnakolistý
Galium anisophyllon
svízel nestejnolistý
lipkavec nízky
Galium pumilum
svízel nízký
lipkavec obyčajný
Galium aparine
svízel přítula
lipkavec okrúhlolistý
Galium rotundifolium
svízel okrouhlolistý
lipkavec parížsky hladkoplodý
Galium parisiense subsp. anglicum
svízel pařížský hladkoplodý
lipkavec potočný
Galium rivale
svízel potoční
lipkavec rakúsky
Galium austriacum
svízel rakouský
Obrázok nie je k dispozícii
lipkavec severný
Galium boreale
svízel severní
lipkavec severný volyňský
Galium boreale subsp. exoletum
svízel severní volyňský
lipkavec Schultesov
Galium schultesii
svízel Schultesův
lipkavec sivý
Galium glaucum
svízel sivý
lipkavec skalný
Galium saxatile
svízel hercynský
lipkavec slatinný
Galium uliginosum
svízel slatinný
Obrázok nie je k dispozícii
lipkavec syridlový
Galium verum
svízel syřišťový
lipkavec trojrohý
Galium tricornutum
svízel trojrohý
lipkavec Wirtgenov
Galium wirtgenii
svízel Wirtgenův