Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod stoklas

Názov rastliny Obrázky
stoklas bezosťový
Bromus inermis
sveřep bezbranný
stoklas jalový
Bromus sterilis
sveřep jalový
stoklas japonský
Bromus japonicus
sveřep japonský
stoklas konáristý
Bromus ramosus
sveřep větevnatý
Obrázok nie je k dispozícii
stoklas lúčny
Bromus commutatus
sveřep luční
stoklas mäkký
Bromus hordeaceus
sveřep měkký
stoklas obilný
Bromus secalinus
sveřep stoklasa
Obrázok nie je k dispozícii
stoklas roľný
Bromus arvensis
sveřep rolní
Obrázok nie je k dispozícii
stoklas strechový
Bromus tectorum
sveřep střešní
stoklas vzpriamený
Bromus erectus
sveřep vzpřímený
Obrázok nie je k dispozícii