Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod mrlík

Názov rastliny Obrázky
mrlík biely
Chenopodium album
merlík bílý
mrlík červený
Chenopodium rubrum
merlík červený
mrlík figolistý
Chenopodium ficifolium
merlík fíkolistý
mrlík hybridný
Chenopodium hybridum
merlík zvrhlý
mrlík kalinolistý
Chenopodium opulifolium
merlík kalinolistý
mrlík mestský
Chenopodium urbicum
merlík městský
mrlík mnoholistý
Chenopodium foliosum
merlík listnatý
mrlík mnohoplodý
Chenopodium polyspermum
merlík mnohosemenný
mrlík nízky
Chenopodium pumilio
merlík trpasličí
mrlík sivý
Chenopodium glaucum
merlík sivý
mrlík slanomilný
Chenopodium chenopodioides
merlík slanomilný
mrlík smradľavý
Chenopodium vulvaria
merlík smrdutý
mrlík strapcový
Chenopodium botrys
merlík hroznový
mrlík švédsky
Chenopodium suecicum
merlík švédský