Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod borovica

Názov rastliny Obrázky
borovica
Pinus contorta subsp. contorta
Obrázok nie je k dispozícii
borovica
Pinus heldreichii
borovice Heldreichova
borovica barinná
Pinus x rotundata
borovice blatka
borovica čierna
Pinus nigra
borovice černá
borovica čierna dalmatská
Pinus nigra subsp. dalmatica
borovice černá dalmatská
borovica hladká
Pinus strobus
borovice vejmutovka
borovica horská
Pinus mugo
borovice kleč
borovica lesná
Pinus sylvestris
borovice lesní
borovica limbová
Pinus cembra
borovice limba
Obrázok nie je k dispozícii
borovica ťažká
Pinus ponderosa
borovice těžká
Obrázok nie je k dispozícii