Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Utricularia

Názov rastliny Obrázky
Utricularia australis
bublinatka nebadaná
bublinatka jižní
Utricularia minor
bublinatka menšia
bublinatka menší
Utricularia vulgaris
bublinatka obyčajná
bublinatka obecná