Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Trommsdorffia

Názov rastliny Obrázky
Trommsdorffia maculata
prasatnica škvrnitá
prasetník plamatý
Trommsdorffia uniflora
prasatnica jednoúborová
prasetník jednoúborný