Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Solidago

Názov rastliny Obrázky
Solidago canadensis
zlatobyľ kanadská
zlatobýl kanadský
Solidago gigantea
zlatobyľ obrovská
zlatobýl obrovský
Solidago virgaurea
zlatobyľ obyčajná
zlatobýl obecný
Solidago virgaurea subsp. minuta
zlatobyľ obyčajná alpská
zlatobýl obecný alpínský