Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Silene

Názov rastliny Obrázky
Silene acaulis
silenka bezbyľová
silenka bezlodyžná
Silene alpestris
silenka
silenečka alpská
Silene armeria
silenka zväzkovitá
silenka svazčitá
Silene asterias
silenka
silenka
Silene borysthenica
silenka dneperská
silenka dněperská
Obrázok nie je k dispozícii
Silene bupleuroides
silenka dlhokvetá
silenka dlouhokvětá
Obrázok nie je k dispozícii
Silene colorata
silenka sfarbená
silenka zbarvená
Silene conica
silenka kužeľovitá
silenka kuželovitá
Silene dichotoma
silenka pavidlicovitá
silenka rozsochatá
Silene dioica
silenka červená
silenka dvoudomá
Silene latifolia subsp. alba
silenka biela pravá
silenka širolistá bílá
Silene multiflora
silenka mnohokvetá
silenka mnohokvětá
Silene nemoralis
silenka talianska
silenka hajní
Silene noctiflora
silenka nočná
silenka noční
Silene nutans
silenka ovisnutá
silenka nicí
Silene otites
silenka uškatá
silenka ušnice
Silene otites subsp. hungarica
silenka uškatá maďarská
silenka paušnice
Silene pusilla
silenka maličká
silenečka čtyřzubá
Silene roemeri
silenka
Silene viscosa
silenka lepkavá
silenka lepkavá
Silene vulgaris
silenka obyčajná
silenka nadmutá