Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Sedum

Názov rastliny Obrázky
Sedum acre
rozchodník prudký
rozchodník ostrý
Sedum aetnense
rozchodník
rozchodník
Sedum album
rozchodník biely
rozchodník bílý
Sedum alpestre
rozchodník alpínsky
rozchodník horský
Sedum annuum
rozchodník ročný
rozchodník roční
Obrázok nie je k dispozícii
Sedum atratum
rozchodník černastý
rozchodník temný
Sedum hispanicum
rozchodník španielsky
rozchodník španělský
Sedum lydium
rozchodník lýdijský
rozchodník lydský
Sedum rubens
rozchodník
rozchodník
Sedum rupestre
rozchodník skalný
rozchodník suchomilný
Sedum sexangulare
rozchodník šesťradový
rozchodník šestiřadý
Sedum sp.
rozchodník
rozchodník
Sedum villosum
rozchodník huňatý
rozchodník huňatý