Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Rumex

Názov rastliny Obrázky
Rumex alpinus
štiavec alpský
šťovík alpský
Rumex crispus
štiavec kučeravý
šťovík kadeřavý
Rumex hydrolapathum
štiavec konský
šťovík koňský
Rumex maritimus
štiavec prímorský
šťovík přímořský
Rumex obtusifolius
štiavec tupolistý
šťovík tupolistý
Rumex palustris
štiavec močiarny
šťovík bahenní
Rumex stenophyllus
štiavec úzkolistý
šťovík úzkolistý