Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Rorippa

Názov rastliny Obrázky
Rorippa amphibia
roripa obojživelná
rukev obojživelná
Rorippa austriaca
roripa rakúska
rukev rakouská
Rorippa palustris
roripa močiarna
rukev bažinná
Rorippa sylvestris
roripa lesná
rukev obecná
Rorippa x armoracioides
roripa
Rukev křenovitá