Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Prunus

Názov rastliny Obrázky
Prunus cerasifera subsp. myrobalana
slivka čerešňoplodá žltoplodá
slivoň myrobalán
Prunus insititia
slivka guľatoplodá
slivoň obecná
Obrázok nie je k dispozícii
Prunus spinosa
trnka obyčajná
slivoň trnka