Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Prunus

Názov rastliny Obrázky
Prunus insititia
slivka guľatoplodá
slivoň obecná
Prunus spinosa
trnka obyčajná
slivoň trnka