Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Platanthera

Názov rastliny Obrázky
Platanthera bifolia
vemenník dvojlistý
vemeník dvoulistý
Platanthera hyperborea
vemenník
vemeník severní
Platanthera chlorantha
vemenník zelenkastý
vemeník zelenavý