Úvodná stránka » Atlas rastlín » Zoznam rastlín »

Atlas rastlín - Rod Pinus

Názov rastliny Obrázky
Pinus cembra
borovica limbová
borovice limba
Pinus contorta subsp. contorta
borovica
Obrázok nie je k dispozícii
Pinus heldreichii
borovica
borovice Heldreichova
Pinus mugo
borovica horská
borovice kleč
Pinus nigra
borovica čierna
borovice černá
Pinus nigra subsp. dalmatica
borovica čierna dalmatská
borovice černá dalmatská
Pinus ponderosa
borovica ťažká
borovice těžká
Obrázok nie je k dispozícii
Pinus strobus
borovica hladká
borovice vejmutovka
Pinus sylvestris
borovica lesná
borovice lesní
Pinus x rotundata
borovica barinná
borovice blatka